Ograde i stubići

Ograde i stubići

Proizvodnja ograda i stubića - barijera fabrike EUROmodul deo su urbane opreme, dizajnirani da se uklope u različitu arhitekturu urbanih sredina, trgova, parkova, shopping centara. Jednostavan su i funkcionalan izbor za potrebe barijera, sprečavanja prolaska automobila ili drugih namena.

materijali i statika

Stubiće i ograde proizvodimo prema potrebnoj nameni po specifikaciji projekta. Nudimo različite vrste materijala i statičke proračune:

  • nerđajući čelik - inox
  • pocinkovani čelik - plastificiran u RAL boju po izboru
  • COR-TEN
  • kaljeno i laminirano sigurnosno staklo

Proizvodnja stubića i ograda

Proizvodimo različite tipove stubića i ograda za parkove, trgove, za privatne vrtove, za škole, gradske i ulične prostore, u različitim dimenzijama. U mogućnosti smo da ih izradimo i po želji kupca. 

  • STUBIĆI - BARIJERE ZA PROLAZ VOZILA
  • OGRADE ZA PROMETNE ULICE I ZAŠTITU PEŠAKA

Izrada stubića i ograda po meri - custom made

Nudimo Vam mogućnost proizvodnje individualnih i personalizovanih tipova ograda i stubića u saradnji sa arhitektima i kreativnim odeljenjem EUROmodul design studija kreiraćemo za Vas vizualizacije, prototipove i osiguraćemo kvalitetnu finalnu proizvodnju.

Montaža stubića i ograda

Stubići i ograde - barijere mogu se postavljati na različite podloge, temelje se na lokaciji na nekoliko osnovnih načina, a moguće su i druge izvedbe koje definišemo prilikom projektovanja i proizvodnje:

  • samostojeće, sa podnom pločicom za učvršćivanje na betonsku podlogu (učvršćivanje se vrši sa tri ili četiri vijka) - STANDARDNO
  • samostojeće, sa proširenom podnom pločom (bez učvršćivanja u podlogu - uglavnom za interijere)
  • samostojeće, sa produženim stopama (betoniranje u 'čašicu', mokri beton)