by NenadEM NenadEM

Rekonstrukcija rive u Njivicama na ostrvu Krku

EUROmodul je proizveo i isporučio urbanu opremu za potrebe rekonstrukcije rive u Njivicama na ostrvu Krku. Riva u Njivicama je opremljena dizajnerskim klupama i stolovima tip VERTIGO, klupama sa sedištem od kvalitetnog drveta, zatim pametnom klupom SMART VERTIGO i posudom za otpatke tip 334 sa pepeljarom izrađenom od nerđujućeg čelika AISI 304 koja je samogasiva.Urbana oprema je izrađena od vruče pocinkovanog čelika, plastificiranog u RAL boju po izboru naručitelja. Ukupno je proizvedeno i montirano 8 komada posuda za otpatke, 17 komada parkovskih klupa tip 223, 6 komada klupa sa 3 stola VERTIGO, i jedna pametna klupa SMART VERTIGO.

by NenadEM NenadEM

Kontejnerski kompleks – Prostorije za pušače

Proizveli smo kontejnere za pušače prema švajcarskim standardima i individualnim željama kupca. Izgled kontejnera smo uskladili prema postojećoj fasadi zgrade na kojoj su kontejneri postavljeni. Moduli su visoko izolovani sa sistemomm za ventillaciju prostorija. Montažna grupa EUROmodul Švajcarska je objekat montirala na krovu proizvodnje poznatog kupca u Kantonu Bern, Švajcarska.