O NAMA

Inovacije

Inovativni pristup

Razvijajući svoje konceptualne ideje 32 proizvoda su patentirana, nagrađena, a većina je našla svoj put do krajnjih korisnika. Prisutan je kontinuirani razvoj proizvoda i tehnologije, pa se pretežno vlastitim snagama, dizajniranjem i inovacijama svake godine na tržištu pojavi desetak novih proizvoda.

Nagrađena su brojna inovativna rešenja i u svetskim razmerama, a po rezultatima poslovanja Euromodul niz godina spada u kategoriju izvrsnosti u grupi 3% preduzeća u RS.

Euromodul Nova Pazova intenzivnim razvojem uz pomoć matične fabrike svake godine beleži rast prometa preko 100 %. Među patentiranim i nagrađenim proizvodima naglašavamo uređaj dezinfektor - srce sistema automatizovanih javnih sanitarija.