Javne sanitarije i toalete EUROmodul d.o.o. Nova Pazova proizvodi i izvozi kupcima širom Evrope, Rusije i Kazahstana. Jedan smo od vodećih proizvođača javnih sanitarnih objekata i opreme u jugoistočnoj Evropi.

Javne sanitarije delimo na tri osnovne kategorije proizvoda:

Javni toaleti za opremanje gradova i urbanih cenatara
  • Klasični javni toaleti: dizajn i fasada po izboru, klasična sanitrana oprema priključenje na uličnu infrastrukturu.
  • Automatski javni toaleti: dizajn i fasada po zahtevu investitora, automatsko pranje wc daske, automatsko ispiranje wc školjke, bezkontaktna oprema za pranje i sušenje ruku, automatsko grejanje i ventilacija, priključenje na postojeću uličnu infrastrukturu.
  • Autonomni (vakumski) javni toaleti: dizjan i fasada po izboru kupca, autonoman rad na lokacijama bez mogućnosti priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, vakumsko ispiranje wc školje sa minimalnom potrošnjom vode, antivandal wc školjka, antivandal oprema za pranje i sušenje ruku, automatsko grejanje i ventilacija,
Prefabrikovani toaleti

Namenjeni su za brzu ugradnju u građevinske objekte u izgradnji (hoteli, hosteli, apartmanska naselja, bolnice, studentski i domovi za stare i sl.) Toaleti se u potpunosti proizvode u fabrici EUROmodula Nova Pazova i sa 98%  završenosti  isporučuju direktno na objekat u izgradnji.

Sanitarna oprema

Anivandal inox oprema, modul za automatsko pranje wc daske, modul za automatsko ispiranje wc školjke, bezkontaktni antivandal modul za pranje ruku, žetonjere za naplatu ulaska, oprema za invalide, sto za presvlačenje beba i sl.

Pogledajete u nastavku detaljne opise proizvoda a naročito reference realizovani projekta izgradnji javnih toaleta.

Potkategorije

Reference