Prefabrikovana kupatila su fabrički proizvedeni sanitarni moduli odn. konstrukcije za potrebe završnih radova u građevinarstvu. Ovo je poseban tip sanitarija koje se izrađuju kao potpuno završen i opremljen moduli sa stepenom prefabrikacije do 95%. Preostalih 5% radova obavlja se prilikom ugradnje u već izgrađene objekte.

Odlikuje ih brza ugradnja najčešće za opremanje velikog broja identičnih hotelskih soba, bolnice, apartmani, staračkih i studentskih domova.

Kade, umivaonici, tuševi i kompletna keremika na zidovima i podu ugrađuje se u kontrolisanim fabričkim uslovima. „Građevniska sezona“ praktično više ne postoji čime se postižu veliki učinci i skraćuje vreme izgradnje objekata.

Ovakav tip lakih sanitarnih jedinica omogućava i velike komercijalne uštede investitoru, a izvođaču omogućava skraćenje rokova izgradnje i veliku fleksibilnost i kontrolu kvaliteta.

Proizvodi

Reference