Automatizovani samočisteći i klasični javni toaleti - www.automatic-toilets.eu

Automatizovani samočisteći i klasični javni toaleti - www.automatic-toilets.eu

Kompanija EURomodul je vodeći proizvođač javnih toaletnih objekata u jugoistočnoj Evropi. Javne toalete delimo na više tipova i to:

  • Kontejnerske toalete za potrebe gradilišta i privremenih objekta
  • Javne toalete za potrebe uređenja gradova i drugih urbanih sredina kao i turističkih lokacija
  • Automatske javne toalete koje odlikuje pre svega potpuna automatizacija procesa pranja (održavanja hotelskog nivoa higijene) kao i visok nivo kvalitet ugrađene opreme i materijala.
  • Montažni toaletni objekti -  konstrukcije za potrebe završnih radova u građevinarstvu su poseban tip sanitarija su gde se predhodno fabrički proizvedeni toaletni-sanitarni objekti,  (kao potpno završene i opremljene konstrukcije) ugrađuju u objekte tokom izgradnje. Ovakav tip lakih sanitranih jedinica omogućava velike komercjalne uštede investitoru, a izvođaču omogućava skraćenje rokova izgradnje i veliku fleksibilnost u radu.