Kiosci za fast food, prodaju novina i cigareta kao i za ostale namene

Kiosci za fast food, prodaju novina i cigareta kao i za ostale namene

Euromodul je vodeći proizvođač kiosaka u regionu jugoistočne Evrope sa dvadesetogodišnjim iskustvom i tradicijom u proizvodnji kiosaka različitih namena.

Do sada smo dizajnirali i patentirali više od 20 različitih modela kiosaka sa velikim brojem pojedinačnih varijacija za svaki kiosk. Naše kioske pre svega odlikuje jedinstven dizajn, kvalitet upotrebljenih materijala i vrhunska izrada.

EUROmodul nudi svojim kupcima kioske izrađene po konkretnom zahtevu kako u pogledu materijala, dimenzija i specifičnog dizajna u zavisnosti od konkretne namene kioska koji se najčešće primenjuju kao:

  • kiosci za prodaju štampe / novina i cigareta
  • kiosci za pripremu i prodaju brze hrane (fast food)
  • kiosk za prodaju suvenira i robe široke potrošnje

Obratite nam se sa poverenjem i pogledajte "EUROmodul" kioske na ulicama svih gradova bivše Jugoslavije.