1800

kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
© by EUROmodul design studio
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
Dimenzije: Tri standardne dimenzije opcionalno izvedba po želji naručitelja
Materijali: Osnovni materijal je pocinčani čelik sa oblogom od mramora

Opis kioska

Kisok ovog tipa namenjen prodaji mešovite robe, hleba i robi široke potrošnje. Kioske ovakvih gabarita odlikuju široke mogućnosti upotrebe.

Kombinacija klasične konstrukcije montažnog objekta sa elementima mermera, crepa i krovnih kanalica omogućava lako uklapanje ovog kioska u eksterijer.

Konstrukcija kioska

Osnovni materijal je čelik sa oblaganjem od mramora.

Ispune

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm.

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4.

Dimenzije kioska

Tri standardne dimenzije,opcionalna varijanta po želji kupca.

Visina

Standardna unutrašnja visina 2,4 m, opciono po želji kupca.

Oprema

Individualno po  želji kupca; noge za nivelisanje na lokaciji, vanjski - unutarnji pult, stakleni zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu.

Montaža kioska

Na ravnu betonsku podlogu, u skladu sa detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosnog telefonskog ili mrežnog priključka ili vodonstalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba.

KIOSCI (14 модела)