3300

kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
© by EUROmodul design studio
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
Dimenzije: Tri standardne dimenzije opciona varijanta po zahtevu kupca
Materijali: Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru)

Opis

Kiosk namenjen uglavnom prodaji štampe, izrađen da se povećaju prodajne površine sa izložbenim vitrinama, frižiderima, reklamnim vitrinama itd.

Dimenzije

Dužina 3,6 - 4,8 m, širina 2,45 - 3,15 m. Vanjska visina svih tipova iznosi 3 m, a unutrašnja visina približno 2,4 m. Opširnije, svaki kiosk izrađuje se po narudžbini i želji naručioca odnosno u zavisnosti od lokacije .

Opširnije

krov 2,5 kN/m2 pod 2,5 kN/m2 ,zidovi 2,0 kN/m2

Konstrukcija

Nosivi i dekorativni okvir izrađeni ,od čeličnih toplo pocinkovanih ,hladnooblikovanih profila u debljinama 2-3 mm. Vanjske zidne obloge od pocinkovanih limova debljine 1,5 mm. Svi spojevi okvira i spojevi limova i okvira međusobno su zavareni i zaštićeni cink premazom. Vidljivi okviri i limovi završno obojeni shop primerom i poliuretanskom dvokomponentnom antracit bojom ili po narudžbini. Težina kioska iznosi približno: 1800 - 3000 kg

Struktura poda

  • Poliuretanski sendvič panel 40 mm ,obostrano pocinkovani  i plastificiran lim
  • Laminatni vodootporni parket
  • Koeficijent toplotne provodljivosti iznosi približno K=0,38 cal/m2 h°C

Struktura kova - stropa

  • Poliuretanski sendvič panel debljine 40+40 mm sa donje vidljive strane pocinkovani lim belo
  • Plastificiran sa gornje strane korigovani 40 mm pocikovan i plastificiran lim u boji po izboru.
  • Koeficijent K=0,40 cal/m2 h°C
  • Voda s krova kroz ugaone stubove kioska

Strukruta fasada i zidova

Pocinkovani bojeni limovi spojeni, poliuretanski sendvič paneli 35 mm pocinkovani  i plastificirani belo obostrano.
Spolja paneli, uvek je lim-vazdusni prostor ili staklo-zračni prostor pa koeficijent iznosi približno K=0,38 cal/m2 h°C

Otvori

Prednja strana kioska celom dužinom, zatvara se pocinkovanim roloom, obojenim u boju konstrukcije kioska. Rolo se podiže pomoću elektromotora i federnog namotaja – ručno. Elektomotor u zaljučanom stanju blokira otvaranje roloa i nije potrebno dodatno zaključavanje roloa. Vodilice i nased roloa su pocikovane i bojene u boju roloa. Za potrebe servisiranja skida se unutšnja obloga roloa i rolo je «otvoren» za servisiranje.

Vrata

Ulazna vrata izrađena kao protivprovalna,vrata svetlog otvora, visine 200 cm, širine 70 cm. Vratno krilo je ispunjeno poluretanskim panelom obostrano i bojena u boji konstrukcije.Vrata se zaključavaju posebnom bravom u tri tačke. Spolja na vrata postavljaju se uške na zaključavanje katancem. Vrata za noćnu dostavu štampe smeštena su na zadnjoj  strani kioska i opremljena su posebnom bravicom.

Reklamne vitrine

Reklamne CL vitrine ugrađene su na fasadu kioska, primereno lokaciji. Okviri vitrina izrađeni su od posebnih aluminijskih profila i obojeni u boju kioska. Vitrine su opremljene sa po četiri rasvetna tela snage 58 W, sa pripadajućom opremom i akrilatnim nosačem plakata i magnetim pričvrsnicima plakata. Dimenzije reklamne vitrine prilagođene su standardima - plakatima 1.185 x 1.75 m.

Izložbene vitrine

Okretno - zaokretne, izložbeno - prodajne - vitrine i krila ugrađuju se sa prednje strane kioska iza roloa. U nišama ispred frizidera krila se protežu do poda a izvan niša,do visine izložbenog prostora nosača štampe. Opremljene su nosačima štampe koji se postavljaju na razmaku po visini od 6 cm. Nosači štampe opremljeni su staklenim držačima a vitrina je sa spoljene strane ostakljena staklom debljine 6 mm.

Reklamna krovna kapa

Visine 50 cm, opremljena je jednorednom rasvetom fluo svetiljkama 58. i 36 W,zavisno od pojedinih dimenzija kioska u dužini sa svih strana kioska. Sa prednje strane sve okolo postavljen je mlečni akrilat 4 mm bez prekida.

Niše za smeštaj frižidera

Izrađuju se prema dimenzijama standardnih frižidera. Niše za spoljni frižider dimenzija su svetlog otvora 80 x 205 cm i ugrađuju se sa prednje strane kioska iza rolo vrata 2 kom obostrano na kioscima dužine 4800 mm a 1 kom na jednu ili drugu stranu na ostalim kioscima.

Niše za frižider ventiliraju se (odvodi se topli vazduh) na način da se u podu i gornjoj zoni izvode ventilacioni otvor.

Povezane reference

KIOSCI (14 модела)