4000

kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
Dizajner: Dragutin Babić
© by EUROmodul design studio
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
kiosci za prodaju suvenira, fast food i prodaju mješovite robe - cigareta i novina EUROmodul
Dimenzije: prema potrebama kupca

Opis

Kiosk izrađen od betona i kamenih obloga ciklop rustik namenjen za prodaju mešovite robe ( suvenira, tekstila, itd.. ) ili kao objekat za druge različite namene ( mesna zajednica, kafić, itd... )

Konstrukcija

Pocinkovani čelik i beton sa završnom kamenom oblogom.Crepovi i krovna konstrukcija: mediteran izrađena od strane poznatog proizvođača. Završna obloga poda može biti laminat, keramika, itd...

Ispune

Aluminijumska bravarija sa IZO ostaklenjem, žaluzine.

Elektroinstalacija

2 x 36W fluo raveta, 2 utičnice, razvodna tabla sa osiguračima, priprema za spoljašnje uključenje.

Dimenzije

prikazana izrada na fotografiji levo je dimenzionisana prema potrebama naručioca 3m x 4m. Dimenzije i osnova rešenja se uvek prilagođavaju potrebama naručioca jer i same zavise od namene.

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodovodne instalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba

KIOSCI (14 модела)