Kontejneri - www.euromodul-containers.com

Kontejneri - www.euromodul-containers.com

EUROmodul kontejnerski sistemi

U izradi upotrebljavamo najsavremenije termoizolacione materijale (poliuretan, mineralnu vunu, IPN i sl.) kao i materijale za fasadno obilikovanje prema specifičnim zahtevima investitora. Obratite nam se sa poverenjem jer smo vodeći proizvođač svih tipova kontejnera i kontejnerskih objekata u Hrvatskoj i Srbiji sa godišnjom produkcijom do 5000 komada i izvozom u zemlje EU, Rusiju, zemlje bliskog istoka i Afriku.

Namena: svoju primenu kontejneri nalaze najčešće na gradilištima i to kao stambeni tipski kontejneri ili kontejneri proizvedeni po konkretnim projektima investitora.

Kontejneri se najčešće primjenjuju kao:

  • Kancelarijski kontejneri za gradilišta ili kao višegodišnji privremeni objekti / kancelarijski kontejner
  • Stambeni kontejneri pojedinačni ili kao kontejnerska stambena naselja, vrtići, škole...
  • Pack kontejneri za montažu na udaljenim lokacijama
  • Skladišni kontejneri, magacinski kontejneri
  • Sanitarni kontejneri ili kao javne toaletni objekti
  • Ambulantni kontejneri ili trajni objekti ambulante, domovi zdravlja...
  • Kuhinjski kontejneri za gradilišta
  • Specijalni kontejneri za mobilnu ili fiksnu telefoniju, radio veze, odašiljače i sl.
  • Mobilni kontejneri za potrebe ugostiteljskih objekata, brze hrane, kafići i sl.

Više možete saznati na web stranici specijalizovanoj za kontejnere www.euromodul-containers.com