telekomunikacioni kontejneri

telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
© by EUROmodul design studio
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul
telekomunikacijski gsm mobile kontejneri EUROmodul

Kontejneri specijalne izrade po zahtevu investitora za potrebe fisknih i mobilnih (GSM, UMTS, WLL) telefonskih mreža, Wireless stanice itd.

Obzirom na dugogodišnje iskustvo i bogate reference u proizvodnji telekomunikacionih kontejnera u mogućnosti smo da odgovrimo na sve specifične zahteve investitora.

KONTEJNERI (8 модела)