Info stubovi i reklamni totemi

Info stubovi i reklamni totemi

Info stupove i toteme se postavljaju kao deo strukture informisanja urbane opreme a mogu biti u sastavu gradskog reklamiranja sa standardnim City light reklamnim vitrinama.

Proizvode se i postavljaju kao:

SAMOSTOJEĆI JEDNOSTRANI TOTEMI
SAMOSTOJEĆI DVOSTRANI INFO STUBOVI (TOTEMI)
INFORMACIONI STUBOVI SA FIKSNIM PLAKATIMA (neosvetljeni)
INFO STUBOVI SA FIKSNIM PLAKATIMA, OSVETLJENI
REKLAMNI STUBOVI SA FIKSNIM PLAKATIMA ROTO OSVETLJENI (scroller)
INTERNET STUBOVI SA INFO KIOSKOM
REKLAMNI STUB SA SATOM i REKLAMOM
TOTEMI SA LED DISPLEJEM I 3D SLOVIMA

Reklamiranje, oglašavanje i informisanje kombinovano je prisutno na gotovo svim proizvodima kompanije. Osvetljeni reklamni stubovi sa integrisanim standardnim CITY LIGHT vitrinama predstavljaju standard oglašavanja na prostorima gradskih centara.

Rasveta - pozadinska (fluo ili LED) ili reflektorska (halogena ili LED)

Osvetljenje se vrši na različite načine u zavisnosti od želje klijenta, prostora, informacije ili jednostavno dizajna koji se želi postići.

Najlakše je postići reflektorsko osvetljenje totema ili info stuba pošto se izvodi uglavnom sa temelja, tako da se sama lampa i ne vidi. Osim toga, izvode se i pozadinska osvijetljenja cijelih stupova, delimična osvetljenja ili osvetljenja 3D slova.

Informisanje, Informisanje, Informisanje

Naši info stubovi pružaju atraktivan način prezentovanja na lokaciji, stanici, ili kompaniji.
Info stubovi i totemi rade se od kvalitetnih materijala:

nerđajući čelik - inox
pocinkovani čelik - prašno bojan (plastificiran) u RAL boju po izboru
eloksovani aluminijum ili plastificirani u boju po izboru

Montaža na različite podloge

Reklamne stubove postavljamo na različite podloge:

samostojeće, sa ankerom za učvršćenje na betonsku podlogu (učvršćenje se vrši sa četiri vijka) - STANDARDNO
samostojeće, sa proširenom podnom pločom (bez učvršćenja u podlogu - uglavnom za enterijere ili mesta gde se ne može vršiti temeljenje)
zidna montaža sa pločama za učvršćenje vijcima