Reklamni stubovi

Reklamni stubovi

Reklamni stubove kompanije EUROmodul postavljaju se kao deo urbane opreme svakog urbanog centra. Reklamni stubovi za plakatiranje i oglašavanje proizvoda se i postavljaju kao:

  • SAMOSTOJEĆI TROSTRANI PLAKATNI STUBOVI
  • REKLAMNI STUBOVI SA FIKSNIM PLAKATIMA (neosvetljeni)
  • REKLAMNI STUBOVI SA FIKSNIM PLAKATIMA, OSVETLJENI
  • REKLAMNI STUBOVI SA FIKSNIM PLAKATIMA ROTO OSVETLJENI (scroller)
  • REKLAMNI STUBOVI OKRUGLI SA KLUPOM
  • REKLAMNI STUBOVI sa bankomatom, (ATM-om), info kioskom
  • INFORMATIVNI STUBOVI SA SATOM I DATUMOM

Reklamiranje, oglašavanje i informisanje kombinovano je prisutno na gotovo svim proizvodima kompanije. Osvetljeni reklamni stubovi sa integrisanim standardnim CITY LIGHT vitrinama standard su oglašavanja na prostorima gradskih centara.

Rasveta - fluo ili LED

Osvetljenje se vrši najčešće sa fluo rasvetom (fluo cevi) što se pokazalo u dugogodišnjem testiranju kao najoptimalnija kombinacija pošto je disperzija rasvete na plakatnim prostorima optimalna, gotovo savršena da se pozadinski ugrađene lampe ne vide kombinacijom mlečnog akrilata. EUROmodul je dugogodišnjom proizvodnjom i praćenjem trendova reklamiranja, želja agencija i njihovih klijenata došao do optimalnih mera potrošnje električne energije i svetlosne disperzije (luxa) koja osigurava idealno pozadinsko prosvetljavanje reklame.

U sve tipove reklamnih vitrina city light moguće je ugraditi LED backlight rasvetu sa ukupnom potrošnjom od cca 80W sa jednakom jačinom svetlosti neonskih / fluo rasvetnih tela čija potrošnja iznosi 232W.

Disperzija fluo i LED rasvete nije ista te se rasveta ne može jednostavno zameniti bez adaptacije cele vitrine za novi oblik rasvete. Iako se često vodi za uštedom energije u čemu je LED rasveta u današnje vreme vodeća, njen izbor nije uvijek optimalan, zavisno o lokacije gde se primjenjuje.

Materijali izrade

Reklamni stubovi odlikuju se kvalitetnim materijalima kao što su:

  • nerđajući čelik - inox
  • pocinkovaani čelik - plastificiran u RAL boju po izboru

Izrada po meri "custom made"

Nudimo vam mogućnost proizvodnje individualnih i personalizovanih tipova. U saradnji sa kreativnim sektorom EUROmodul design studija kreiraćemo za Vas vizualizacije, prototipove i osiguraćemo kvalitetnu finalnu proizvodnju reklama. U mogućnosti smo proizvesti prema Vašoj želji: dizajnu, dimenzijama i boji.

Montaža na različite podloge

Reklamne stubove postavljamo na različite podloge.
Najčešće se temelje ankerom koji je statički proračunat prema vetrovnim zonama lokacije gde se vitrina postavlja. Moguće su i druge izvedbe koje definišemo prilikom svake izrade.