Distributer toalet papira

Dizajner: Dragutin Babic, Karlo Babic
© by EUROmodul design studio

Razvili smo antivandal sistem dispenzera toaletnog papira u kombina iji sa kantom za otpatke. Proizvod se instalira na zidu između korisničkog i tehničkog prostora.

Toaletni papir dopunjava se iz tehničkog prostora kao i kanta za otpadke.

Dozator toaletnog papira je koncipiran tako da kada se pojedina rolna toaletno papira potroši, njegov ostatak pada direktno u kantu za otpadke, a novi toaletni papir zauzima njegovo mesto.

Ovaj proizvod ekskluzivno je distribuiran od EUROmodul-a.

SANITARNA OPREMA (7 модела)