SANITARNE GRAĐEVINSKE KABINE / UGRADBENE

© by EUROmodul design studio

SANITARIJE PO ZAHTEVU KUPACA

Pošto se većina sanitarnih objekata ili kabina izrađuje prema individualnom zahtevu, često imaju individualnu specifikaciju ili se postavljaju na specifičnu lokaciju, zbog toga postoje ograničene mogućnosti šta se može napraviti, optimizovati ili promeniti.

Zbog toga se o projektu svake sanitarije prvo diskutuje a kasnije pušta u proizvodnju u skladu sa individualnom razradom “tailor made” za svaki projekat, za svaku lokaciju, za svaku specifičnu upotrebu.

Sa više od dva desetleća posvećenosti proizvodnji, inženjerstvu, usluzi i iskustvom iza nas i hiljadama zadovoljnih kupac, EUROmodul će opremiti klasične toalete prve klase za Vas i Vaše goste. EUROmodul proizvodi modularne toalete u skladu sa vašim idejama, projektima i dizajnom.

Toaleti prema zahtevu kupca su izazovi koje smo spremni ispuniti! Modularne jedinice su idealne za brzo opremanje zgrada sa većim brojem jednakih sanitarnih jedinica (npr. kod hotela), obzirom da su jedinice opremljene svim potrebnim instalacijama i najčešće završno opremljene s unutrašnje strane, dok se završna spoljna obloga zidova modula izvodi nakon postavljanja na mesto ugradnje u skladu s obradom zidova u zgradi.Sanitarne jedinice se izrađuju u skladu sa Projektnim standardima i odobrenim tehničkim rešenjima kod izgradnje objekta.

Dimenzije modularnih jedinica mogu se prilagoditi Projektnoj dokumentaciji zgrade uvažavajući minimalne potrebne razmake oko sanitarnih elemenata.

Veoma značajan prostor uz sanitarnu jedinicu je veličina instalacionog prostora (kanala), u koji se smeštaju sve vertikalne instalacije: tople ihladne vode, kanalizacije i ventilacije.

VIZUALIZACIJE I NACRTI

Na osnovu Vaših 2D nacrta, prema zahtevu, EUROmodul Vam pruža profesionalnu 3D vizualizaciju za bolji osjećaj finalnog izgleda proizvoda.

MATERIJALI I OPREMA

Naš široki asortiman proizvodnog programa i korišćenih materijala, nudi mogućnost izbora različitih materijala i sanitarne opreme koja može garantovanp da ispuni zahteve projekta. U našem katalogu možete videti neke od projekata prefabrikovanih javnih toaleta koji su izgrađeni u skladu sa arhitektonskim zahtevima i željama kupca. Nemoguće postaje moguće, kontaktirajte nas sa poverenjem. Pristup instalacijskom prostoru je iz hodnika kroz inspekcijska vrata ili iz kabine nakon skidanja za tu namjenu pripremljenog panela.Veličina i položaj instalacijskog kanala se definiše se tehničkom Projektnom dokumentacijom zgrade.

SEKCIJA PODA

Sekcija poda opremljena je top sifonom i odvodnim cijevovodom od PP prema EN 1451-1B“VARGON” do instalacionog kanala. Izrađena je od: nosive čelične konstrukcije od pocinkovanih delova sa zaštićenim varovima protiv korozije cink bojom, cementnih iverica 2x18 mm testaklene vune kao ispune. Pod je prekriven hidroizolacionom folijom i protukliznim keramičkim pločicama dim. 200X200 mm, čiju boju odabire kupac prema određenom katalogu. Pod može biti izrađen kao betonska ploča.

ZIDOVI MODULA

Zidovi modula su izrađeni od: hladno oblikovanih profila od pocinkovanog čeličnog lima,termičke i akustičke izolacije od mineralne vune deb. 60 mm, parnih brana, 2x12,5 mm vlagootpornih gips ploča i keramičkih pločica deb. 10 mm sa unutarašnje strane, dok se sa spoljne vidljive strane postavlja 1x12,5 mm vlagootporna gips ploča, dok se druga gips ploča 1x12,5 mm postavlja nakon pozicioniranja jedinice u objektu.

OPREMANJE

Opremanje sanitarne jedinice izvodi se u skladu s tehničkom dokumentacijom EUROmodula za svaki tip sanitarne jedinice, koja se odobrava od strane kupca.

Kupatilske kade pravougaone ili polukružne su vrlo jednostavnih, skladnih linija. Budući da je dostupna u puno različitih dimenzija, pogodna je za ugradnju u gotovo sve kupaonice

ELEKTRIČNA INSTALACIJA

Nalazi se spojna kutija sa ožičenjem 3x 1,5 mm2 u servisnom prostoru. Kabl 4x1,5 mm2 se upotrebljava za električni prekidač, koji se postavlja blizu vrata sa vanjske strane sanitarne jedinice nakon kompletno završene linije zida sanitarne jedinice. Prekidač je dio dobave kupca.

Električni kabel za napajanje stropne upuštene lampe IP44 se postavlja podžbukno unutar zida, te se vodi uzduž okvira stropne sekcije.

ISPORUKA

Opremljena i ispitana sanitarna jedinica se isporučuje iz fabrike upakovana u PVC folijom za transport. Delovi za spajanje na instalacioni sistem zgrade: fleksibilne cevi, kuglični ventile, kvaka za vrata, ključevi za bravu te rezervni delovi prema zahtevu kupca isporučuju se odvojeno.

 

 

 

 

 

 

(0 модела)