Kućišta za bankomate

Kućišta za bankomate

kućišta za bankomate ( ATM kiosci ) EUROmodul, kombiniraju u jednom proizvodu oglašavanje, telefonske govornice, bankomate, itd...

ATM kiosci se proizvode individualno prema dimenzijama bankomata, načinu punjenja, ventilacije, itd...