973

javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
© by EUROmodul design studio
javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
javni satovi za ulice i trgove EUROmodul
Dimenzije: Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304 / 316
Ostalo: Sat je moguće dopuniti sa digitalnim prikazom datuma i temperature.

Opis

Trostrani osvetljeni javni sat na stubu.

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304 /316.

Postavljanje

Ankerima skladno dokumentaciji proizvođača.

Oprema

Sat je moguće dopuniti sa digitalnim prikazom datuma i temperature.

(4 модела)