REFERENCE

BEOGRAD NA VODI: javni toalet sa vakum sistemom

23.02.2016. 13:44:05

Za potrebe investitora projekta "BEOGRAD NA VODI", EUROmodul is proizveo javnu sanitariju tip ESSENTIAL sa vakum sanitarnim sistemom. Javna sanitarija je autonomna, potpuno nezavisna od dovoda tehničke vode i kanalizacije na lokaciji postavljanja. Sanitarni prostori opremljeni su EUROmodul anti-vandal sanitarnom opremom izrađenom od nerđajućeg čelika.

Korisnički prostori

Sanitarni korisnički prostori podeljeni su u dva segmenta;

    muško / ženski
    prostor za osobe sa invaliditetom prema DIN standardu

Vakum sistem - tankovi tehničke vode i fekalija

Korisnički prostori javne sanitarije opremljeni su sa vakum sistemom WC školjki i tankovima za tehničku vodu i fekalije. Intergrisani, automatski vakumski sistem pri ispiranju inox WC školjke koristi samo 0,7 litara vode u odnosu na standardno ispiranje koje koristi do 9 litara. Tankovi tehničke vode i fekalije se pune i prazne pomoću spoljnog priključka kroz zaštićeni otvori na fasadi objekta. Vrata otvora otključavaju se specijalnim ključem koje koristi tehničko osoblje za održavanje sanitarnog sistema.


Grejanje tehničkog i korisničkih prostora

Grejanje je izrađeno prema EUROmodul ECO sistemu grejanja i ventilacije, razvijene 2013. god. za potrebe
projekta i proizvodnje 200 komada javnih sanitarija za grad Moskvu. Ispitivanje sistema izvedeno je u uslovima spoljašnje temperature vazduha -30°C, da bi konstantna temperatura tehničkog prostora i sanitarnih kabina iznosila +14°C.


Naplata ulaza i sistem nadzora putem WEB-a

Naplata ulaza vrši se putem kovanica bez povratka novca ( bez kusura). Montiran je unapređeni sistem (elektronika i software) rada, nadzora, kontrole sistema, kontrole pristupa, automatske dojave usled zastoja u radu ili nedostatka tehničke vode, odnosno najave kritičnog nivoa tanka za fekalije. Sistemu  za nadzor pristupa se web browser-om sa bilo koje lokacije putem interneta.