REFERENCE

KAZAHSTAN: 15 javnih toaleta sa vakuum sistemom

21.04.2015. 08:24:16

EUROmodul je proizveo i isporučio prve dve od ukupno 15 ugovorenih custom made javnih sanitarija ESSENTIAL prema izmenjenoj specifikaciji po zahtevu klijenta sa specifičnom custom made bojom fasade i enterijerom sa tehnologijom vakuumskih WC šolja. Korisnički prostori javne sanitarije podeljeni su na muško / ženski i prostor za osobe sa invaliditetom.

Sistem grejanja i termoizolacija

EUROmodul je razvio 2013. god. sopstveni sistem grejanja i ventilacije za korisničke prostore javnih sanitarija za lokacije sa vrlo niskim spoljašnjim temperaturama vazduha, a prva isporuka istih bila je u javnim sanitarijama koje smo proizveli za grad Moskvu. Nova verzija istog sistema grejanja montirana je u javnoj sanitariji ESSENTIAL sa nadograđenim software-om i hardware-om prilagođenim za nesmetan rad na spoljašnjim temperaturama do -30 C dok su korisnički prostori tokom zimskog vremenskog razdoblja na temperaturi od +10 C do +15 C

  • EUROmodul ima veliko iskustvo sa modularnim objektima kao i klasičnim, automatskim i vakuumskim javnim sanitarijama koje su montirane u Rusiji na području Sibira i značajan know-how sa termoizolacijama i materijalima za spoljašnje temperature vazduha od -50 C do +50 C kao što je područje montaže ESSENTIAL vakumske javne sanitarije u Kazakhstanu koja je proizvedena po posebnoj specifikaciji termoizolacijskih materijala.

Vakuum tehnologija WC šolje + tankovi tehničke i otpadne vode

Javna sanitarija je nezavisna od vodovodne i kanalizacione mreže na lokaciji postavljanja što omogućava jednostavno i brzo premeštanje na novu lokaciju po potrebi. U tehničkom prostoru sanitarije smešteni su dva odvojena tanka za tehničku i otpadnu vodu. Integrisani EUROmodul vakuumski sistem za ispiranje WC šolje koristi samo 1,2 litara umesto standardnih 9 litara vode.

Korisnički prostor za invalide - Nemački DIN standard

Sanitarni prostori podeljeni su na dva korisnička prostora, standardno muško / ženski i korisnički prostor za osobe sa invaliditetom projektovan i proizveden prema DIN standardu sa EUROmodul anti-vandal sanitarnom opremom za osobe sa invaliditetom.

Naplata ulaza

Po zahtevu klijenta ugradili smo osnovnu verziju EUROmodul sistema za naplatu ulaza bez povraćaja novca sa digitalnim LED ekranom. Kućište žetonjere izrađeno je od protivprovalnih čeličnih profila. Prikupljanje novca vrši se iz tehničkog prostora javne sanitarije.

PLC kontrola

EUROmodul najnoviji sistem upravljanja kontroliše celokupnu vakuumsku javnu sanitariju sa svim njenim funkcijama; žetonjera, kontrola korisničkih prostora ( slobodan ulaz, zauzeto, van upotrebe i servisni program ), tankovi tehničke i otpadne vode vakuumske WC šolje, kontrola grejanja i ostale funkcije oprema kao što su pumpe, elektronika itd. i to sve putem Wi-Fi veze sa dispečerskim centrom. 

ESSENTIAL javne toalete sa WC vakum tehnologijom - 15 kom. za grad Astana, Kazakhstan
ESSENTIAL javne toalete sa WC vakum tehnologijom - 15 kom. za grad Astana, Kazakhstan
ESSENTIAL javne toalete sa WC vakum tehnologijom - 15 kom. za grad Astana, Kazakhstan
ESSENTIAL javne toalete sa WC vakum tehnologijom - 15 kom. za grad Astana, Kazakhstan
ESSENTIAL javne toalete sa WC vakum tehnologijom - 15 kom. za grad Astana, Kazakhstan
ESSENTIAL javne toalete sa WC vakum tehnologijom - 15 kom. za grad Astana, Kazakhstan
ESSENTIAL javne toalete sa WC vakum tehnologijom - 15 kom. za grad Astana, Kazakhstan
ESSENTIAL javne toalete sa WC vakum tehnologijom - 15 kom. za grad Astana, Kazakhstan