REFERENCE

MOSKVA: 200 javnih toaleta za 80 dana

01.07.2013. 06:20:28

Proizvodnja EUROmodul javnih sanitarnih objekata za grad Moskvu je dosad najveći i najkompleksniji izazov i projekat u naših 23 godine rada. Dizajn i tehničke zahteve sanitarije je odredila uprava grada Moskve, a iste je logistika i operativa EUROmodula pretvorila u proizvod.

Javna sanitarija je autonomna, potpuno nezavisna od dovoda tehničke vode i kanalizacije na lokaciji, što omogućava jednostavno premeštanje sanitarije na nove lokacije po potrebi. Anti vandalni koncept je primenjen u svim aspektima proizvodnje. Unutarnji korisnički prostor je opremljen sa EUROmodul automatskom jedinicom za pranje i sušenje ruku izrađenom od inoxa kao i vakuumska WC školjka.

Oba korisnička prostora javne sanitarije su izrađena sa vakuum sistemom WC školjki te tankovima za tehničku vodu i fekalije. Intergrisani, automatski vakumski sistem pri ispiranju inox WC školjke koristi samo 1,2 litre u odnosu na standardno ispiranje od 9 litara.

EUROmodul je razvio sistem grejanja i ventilacije u korisničkim prostorima prema zahtevanim klimatskim uslovima grada Moskve, gde je prosečna temperatura u zimskim mesecima ispod -10°C

Konstanta temperatura korisničkih prostora javne sanitarije tokom zimskog perioda je od 10°C do 15°C. Sanitarija je kompletno vatrootporna do 120 minuta te konstruisana da zaštiti maksimalno okolinu u slučaju unutrašnjeg požara, a sve prema zahtevima grada Moskve.

Nakon što je projekt definisan od strane odeljenja prodaje, proizvodnje i logistike, dali smo najbolji know-how koji posedujemo kako bi izradili projekat u roku prema potrebama kupca.

Proizvodnja delova za javnu sanitariju se vršila u našim fabrikama u Hrvatskoj i Srbiji. Cilj je bio dizajnirati, projektovati i proizvesti 200 komada javnih sanitarija u roku od 80 dana.

Proizvodnja i logistika projekta  izvršena je u proizvodnim pogonima ukupne površine cca 5150 m2. Na projektu je radilo više od 150 ljudi organizovanih u tri smene, što je omogućilo proizvodnju od 7 komada gotovih javnih sanitarija po danu. Proizvodnja se odvijala u avgustu i septembru 2013 godine.

EUROmodul javne sanitarije sa vakum WC školjkama za grad Moskvu
EUROmodul javne sanitarije sa vakum WC školjkama za grad Moskvu
EUROmodul javne sanitarije sa vakum WC školjkama za grad Moskvu
EUROmodul javne sanitarije sa vakum WC školjkama za grad Moskvu
EUROmodul javne sanitarije sa vakum WC školjkama za grad Moskvu
EUROmodul javne sanitarije sa vakum WC školjkama za grad Moskvu
EUROmodul javne sanitarije sa vakum WC školjkama za grad Moskvu
EUROmodul javne sanitarije sa vakum WC školjkama za grad Moskvu
EUROmodul javne sanitarije sa vakum WC školjkama za grad Moskvu