by AdminEM AdminEM

Tehnički modul za smeštaj dizel agregata

Kontejner za smeštaj agregata

EUROmodul je uspešno realizovao projektovanje, proizvodnju i montažu specijalnog modula za smeštaj i rad dizel agregata na terenu. Kupac je poznata kompanija u oblasti telekomunikacija.

Pod tehničkog modula je nosivosti više od 2 T/m2 kako bi svojom konstrukciom obezbedio mobilnost i rad u najtežim uslovima. Ugrađena je dizel agregat engleskog proizvođača „Perkins“.

Fotografije

by AdminEM AdminEM

Telekomunikacioni kontejneri za VIP

Telekomunikacioni kontejneri za VIP

Za vodećeg telekomunikacionog operatera u Srbiji proizveli smo i isporučili 4 kontejnera za smeštaj GSM telekomunikacinoe opreme. Značajna karakterstika ovih tehničkih modula ja izuzetno robusna konstrukcija, nosivost poda i opremenje el. Inastalacija po zahtevu korisnika.

Prva lokacija za isporuku i montažu je na 15 spratu solitera u Kruševcu. Pogledajte fotografije sa terena i način podizanja modula na 65 m visine.

Fotografije

by AdminEM AdminEM

BEOGRAD NA VODI: javni toalet sa vakum sistemom

Za potrebe investitora projekta “BEOGRAD NA VODI”, EUROmodul is proizveo javnu sanitariju tip ESSENTIAL sa vakum sanitarnim sistemom. Javna sanitarija je autonomna, potpuno nezavisna od dovoda tehničke vode i kanalizacije na lokaciji postavljanja. Sanitarni prostori opremljeni su EUROmodul anti-vandal sanitarnom opremom izrađenom od nerđajućeg čelika.

Sanitarni korisnički prostori podeljeni su u dva segmenta;

muško / ženski
prostor za osobe sa invaliditetom prema DIN standardu

Korisnički prostori javne sanitarije opremljeni su sa vakum sistemom WC školjki i tankovima za tehničku vodu i fekalije. Intergrisani, automatski vakumski sistem pri ispiranju inox WC školjke koristi samo 0,7 litara vode u odnosu na standardno ispiranje koje koristi do 9 litara. Tankovi tehničke vode i fekalije se pune i prazne pomoću spoljnog priključka kroz zaštićeni otvori na fasadi objekta. Vrata otvora otključavaju se specijalnim ključem koje koristi tehničko osoblje za održavanje sanitarnog sistema.

Grejanje je izrađeno prema EUROmodul ECO sistemu grejanja i ventilacije, razvijene 2013. god. za potrebe projekta i proizvodnje 200 komada javnih sanitarija za grad Moskvu. Ispitivanje sistema izvedeno je u uslovima spoljašnje temperature vazduha -30°C, da bi konstantna temperatura tehničkog prostora i sanitarnih kabina iznosila +14°C.

Naplata ulaza vrši se putem kovanica bez povratka novca ( bez kusura). Montiran je unapređeni sistem (elektronika i software) rada, nadzora, kontrole sistema, kontrole pristupa, automatske dojave usled zastoja u radu ili nedostatka tehničke vode, odnosno najave kritičnog nivoa tanka za fekalije. Sistemu  za nadzor pristupa se web browser-om sa bilo koje lokacije putem interneta.

by AdminEM AdminEM

MOSKVA: 200 javnih toaleta za 80 dana

euromodul project

Proizvodnja EUROmodul javnih sanitarnih objekata za grad Moskvu je dosad najveći i najkompleksniji izazov i projekat u naših 23 godine rada. Dizajn i tehničke zahteve sanitarije je odredila uprava grada Moskve, a iste je logistika i operativa EUROmodula pretvorila u proizvod.

Javna sanitarija je autonomna, potpuno nezavisna od dovoda tehničke vode i kanalizacije na lokaciji, što omogućava jednostavno premeštanje sanitarije na nove lokacije po potrebi. Anti vandalni koncept je primenjen u svim aspektima proizvodnje. Unutarnji korisnički prostor je opremljen sa EUROmodul automatskom jedinicom za pranje i sušenje ruku izrađenom od inoxa kao i vakuumska WC školjka.

Oba korisnička prostora javne sanitarije su izrađena sa vakuum sistemom WC školjki te tankovima za tehničku vodu i fekalije. Intergrisani, automatski vakumski sistem pri ispiranju inox WC školjke koristi samo 1,2 litre u odnosu na standardno ispiranje od 9 litara.

EUROmodul je razvio sistem grejanja i ventilacije u korisničkim prostorima prema zahtevanim klimatskim uslovima grada Moskve, gde je prosečna temperatura u zimskim mesecima ispod -10°C

Konstanta temperatura korisničkih prostora javne sanitarije tokom zimskog perioda je od 10°C do 15°C. Sanitarija je kompletno vatrootporna do 120 minuta te konstruisana da zaštiti maksimalno okolinu u slučaju unutrašnjeg požara, a sve prema zahtevima grada Moskve.

Nakon što je projekt definisan od strane odeljenja prodaje, proizvodnje i logistike, dali smo najbolji know-how koji posedujemo kako bi izradili projekat u roku prema potrebama kupca.

Proizvodnja delova za javnu sanitariju se vršila u našim fabrikama u Hrvatskoj i Srbiji. Cilj je bio dizajnirati, projektovati i proizvesti 200 komada javnih sanitarija u roku od 80 dana.

Proizvodnja i logistika projekta izvršena je u proizvodnim pogonima ukupne površine cca 5150 m2. Na projektu je radilo više od 150 ljudi organizovanih u tri smene, što je omogućilo proizvodnju od 7 komada gotovih javnih sanitarija po danu. Proizvodnja se odvijala u avgustu i septembru 2013 godine.