by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Modularna zgrada u Švajcarskoj od 276 modula

EUROmodul ponosno predstavlja rezultat jednog od najvećih projekata u smislu broja modula i površine objekta. Modularni sistem kontejnera se sastoji od 273 prostorija sa ukupnom površinom od oko 4100 m2. Objekat je projektovan u skladu sa strogim građevinskim regulativama za modularnu gradnju u Švajcarskoj.  Moduli su namenjeni kao pomoćno krilo zatvora Wicvil u kantonu Bern.

by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Premium portirnice prema zahtevu

Premium portirnice EUROmodul se izrađuju prema zahtevu klijenta i mogu se prelagoditi specifičnim zahtevima. Fasada od alu bonda, aluminijumska stolarija sa stop sol staklima i masivna nadstrešnica daju jedinstven izgled portirnici. Dizajn se može prilagođavati glavnom objektu unutar koga se postavlja kao i vizuelnom identitetu kompanije.

Dimenzije portirnice: dužina 6 m, širina 2,4 m, visina 3 m

by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Kontejneri za hlorne stanice

Tehnički i skladišni kontejneri nalaze svoje primene u različitim industrijama i oblastima. Jedna od primena namena kontejnera su i hlorne stanice koje se koriste za dezinfekciju pijaće vode.

Kontejnerska hlorna stanica je odlično rešenje kada ne postoji adekvatan prostor za smeštaj opreme za dezinfekciju pijaće vode kao i u slučaju kada je potrebno postaviti opremu za hlorisanje na privremenu lokaciju. Kontejner se izrađuje prema zahtevu kupca u skladu sa tipom opreme koji se ugrađuje, dodaju se ojačanja u pod, keramičke kiselo otporne pločice na pod i zidove.

U kontejner se instalira sva potrebna oprema i sa njom isporučuje kupcu kao gotov proizvod spreman za primenu.

Kompanija EUROmodul već duži niz godina ostvaruje uspešnu saradnju sa preduzećima koja se bave proizvodnjom Hlorogen postrojenja i automatskih dozirnih sistema.

 

by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Portirnice za Orion Telekom

EUROmodul izrađuje portirnice i kućice za čuvare prema individualnim zahtevima kupca. Dimenzije, položaj vrata i stolarije, izolacija i dodatna oprema se usaglašava sa klijentom, a uz to postoje i dodatni elementi fasade koji objektu daju jedinstveni izgled.

Portirnice sa fotografija su napravljene prema posebnog zahteva Orion-a, pored drvene fasade, imaju i posebnu stolariju sa stop sol staklom i efektom ogledala. Boja čelične konstrukcije kao i premaza drveta i finiša staklenih površina se bira iz široke palete boja.

Većina portirnica zahteva preglednost sa sve četiri strane, a sa jedne strane se nalazi pristupni šalter preko koga se vrši evidencija posetilaca.

Portirnice mogu da sadrže i sanitarni čvor, u zavisnosti od raspoložive infrastrukture na lokaciji postavljanja.

EUROmodulove portirnice su 100% prefabrikovane i isporučuju se na lokaciju kao gotov proizvod, gde je jedino neophodno obezbediti odgovarajuću podlogu i priključenje na električno napajanje.

Pogledajte više modela portirnica ovde.

by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Modularni tržni centar Švajcarska

EUROmodul je izvršio montažu na modularnom objektu – tržnom centru Migros na lokaciji u gradu Cug u Švajcarskoj. Obejekat se sastoji od 64 modula nestandardnih dimenzija i ima ukupnu površinu od preko 1100 m2. Objekat je projektovan kao aneks postojećeg tržnog centra kako bi se proširio kapacitet u kratkom roku.

Svi moduli u proizvedeni u roku kraćem od 60 dana i namontirani na lokaciji u roku od 7 dana. Zahvaljujući svom švajcarskom partneru, EUROmodul je u mogućnosti da ponudi modularne objekte po sistemu ‘ključ u ruke’  zajedno sa pripremom temelja, isporukom i montažom na lokaciji.

Modularni objekti su pravo rešenje za sve projekte koje treba realizovati u što kraćem roku kao i na lokacijama gde čvrsta gradnja nije moguća.

by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Kontejneri za nove terminuse GSP

Za potrebe Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, EUROmodul je proizveo četiri modularna objekta za postavljanje na terminusima. U prvoj fazi planirano je postavljanje terminusnih objekata na četiri terminusa u gradu, kao zamena za dotrajale objekte na istim lokacijama.

Modul je izrađen u potpunosti u skladu sa tehničkom dokumentacijom naručioca i izrađen je u custom dimenzijama 6,6 x 2,5m sa ukupnom spoljnom visinom od 3,4 m.

Osnova objekta je od čelika a fasada je izrađena od aluminijuma, sa staklenim površinama i aluminijumskom stolarijom. Po krovu objekta nalazi se ukrasna atika – friz, iza čega je sakrivena spolja jedinica klima uređaja. Terminus se sastoji prostorija namenjenih otpravniku i terenskom majstoru, kao i mokrog čvora namenjenog zaposlenima i vozačima gradskog prevoza.

Elektroinstalacija osim osvetljenja i klimatizacije je predviđena za telefonsku vezu i internet.

Na fasadi objekta je istaknut osvetljeni logo GSP-a

by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Tehnički kontejner za kompaniju Eisenmann

Za potebe svojih tehnoloških postrojenja, kompanija Eisenmann je poručila kontejner za smeštaj elektroormana i napajanja. Kompanija Eisenmann posluje u auto industriji i specijalizovana je za tehnologiju farbanja.

Kontejner je standardnih dimenzija 6,0 x 2,4 m i ima stepen otpornosti na vatru 90 minuta. Sistem klimatizacije je izveden kao redundantan sa Daikin uređajima, a kompletna elektroinstalacija urađena je prema Nemačkom VDE standardu.

by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Modularna Apoteka u Švajcarskoj

EUROmodul je proizveo i isporučio modularnu Apoteku za grad Cirih u Švajcarskoj. Apoteka se sastoji iz tri modula dužine 6 m i širine 3 m.

Plafon je oložen Knaf akustičnim panelima i LED rasvetom. Unutrašnja visina objekta je 2,8m prema specijalnom zahtevu kupca.

Objekat je sastavljen na lokaciji i predat kupcu po sistemu ‘ključ u ruke’

 

by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Kontejneri za promocije

Euromodul je u saradnji sa klijentom dizajnirao, proizveo i isporučio kontejnere namenjene prodaji i iznajmljivanju električnih bicikala.

Električni bicikli i trotineti (e-bike i e-scooter) predstavljaju revoluciju u ličnom transportu. Osim što doprinose smanjenju zagađenja u velikim gradovima, takođe omogućava kraće putovanje na željenu destinaciju izbegavanjem gužvi. Više o kupovini i iznajmljivnju možete videti na https://hifive.rs/.

Kontejner za prodajno mesto ima mogućnost otvaranja duž čitave prednje strane harmonika vratima. Ispred kontejnera postoji podest sa dekingom koji omogućava izložbenu površinu.

Čitav kontejner je brendiran samolepljivim folijama i skladu sa zahtevom i vizuelnim identitetom klijenta.

by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Kontejneri za skladištenje zapaljivih tečnosti

U skladu sa zakonima i propisima o zaštiti životne sredine, skladištenje zapaljivih i štetnih tečnosti mora biti izvedeno na način koji zadovoljava određene standarde. Kontejneri koji se koriste za skladištenje ovih materija često zahtevaju posebne elemente kako bi bili u skladu sa propisima.

Najčešće se radi o sledećim elementima:

  • Vatrootpornost
  • antikorozivna zaštita
  • Tankvane za zadržavanje tečnosti
  • Povećana nosivost poda
  • Sistemi za gašenje požara
  • Toplotna izolacija
  • Dodatna oprema: IBC kontejneri, police, kolica, palete, rampe za utovar…

EUROmodul proizvodi specijalne skladišne kontejnere za ove namene, u potpunosti prema Vašem zahtevu i u skladu sa relevantnim propisima.

Kontaktirajte nas za više informacija!