by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Tehnički kontejneri za Belorusiju

Telekommunikationscontainer

Tehnički kontejneri izrađeni prema zahtevu klijenta. Kontejneri će se koristiti za potrebe telekomunikacione industrije. Klijent je jedna od vodećih evropskih kompanija u oblasti tehnologija za nadzor saobraćaja.

Razvojem nove generacije uređaja za kontrolu saobraćaja, omogućeno je efikasnije, bezbednije i održivo unapređenje saobraćaja. Euromodulovo dugogodišnje iskustvo pruža tehničku podršku za bezbedno smeštanje opreme za kontrolu saobraćaja. Kontejneri za ovu namenu se izrađuju prema pojedinačnim zahtevima klijenta, a ovog puta u pitanju su dimenzije 2,4 x 2,4 m.

U kontejnere se smešta oprema za koju je neophodno obezbediti neprekidan napon i kontrolisane uslove za neometano funkcionisanje.

by AdminEM AdminEM

Tehnički modul za smeštaj dizel agregata

Kontejner za smeštaj agregata

EUROmodul je uspešno realizovao projektovanje, proizvodnju i montažu specijalnog modula za smeštaj i rad dizel agregata na terenu. Kupac je poznata kompanija u oblasti telekomunikacija.

Pod tehničkog modula je nosivosti više od 2 T/m2 kako bi svojom konstrukciom obezbedio mobilnost i rad u najtežim uslovima. Ugrađena je dizel agregat engleskog proizvođača „Perkins“.

Fotografije

by NenadEM NenadEM

Mobile Go-Kart Truck – 360 Karting

Mobile GO-KART Truck je prvi inovativni koncept takve vrste koji je tehnički dizajniran i proizveden ekskluzivno za Ensol 360 karting koji predstavlja mobilnu jedinicu sa integrisanom i potpuno funkcionalnom karting stazom u segmentima dužine 300 metara i 4 vozila kartinga. Objekat se prenosi sa lokacije na lokaciju (vikend događaji, nedeljni događaji) prema unapred dogovorenim terminima.

Sklop dolazi na lokaciju sa kamionom sa prikolicom. Proces pripreme objekta počinje otvaranjem zadnjih vrata i iznošenjem elemenata iz zadnjeg dela (radionice za popravak kartinga) i pripremom drugih operativnih elemenata objekta. Sledi otvaranje gornjih pa donjih krila. Nakon toga se postavljaju stepenice, ograde i gornja terasa sa platnima. Istovremeno se postavlja i karting staza i pripremaju vozila. Za nekoliko sati sa dva do tri čoveka objekat Mobile Track je spreman za operativni rad.

Objekat je proizveden od čelične pocinkovane i obojene konstrukcije sa fasadom od perforiranih kaseta i pozadinskom – backlight rasvetom. Otvorive terase, gornja i donja „krila“ konstruisana su za statičko opterećenje od 750 kg/m2. U kombinaciji sa aluminijskom bravarijom koja se sastoji od kliznih stena, nišom za samoposlužne aparate – vendomate, nalazi se recepcija, prijem i izdavanje kaciga pre trke. Mobile Track nudi pristup sa jedne i druge strane stepenicama ka centralnom objektu pa je funkcionisanje i pri većim fluktuacijama ljudi nesmetano sa upućivanjem ljudi u jednom smeru kretanja.

Objekat je opremljen sa audio sistemom, zvučnicima na krovu krila i subwooferom. Dekorativna LED rasveta i brendiranje objekta daju mu specifičan izgled koji je kombinovan sa dva LED televizora koji emituju unapred pripremljen sadržaj i vrše uporednu analizu brzine krugova.

Terasa objekta nudi izdignut pogled na karting stazu, sa stolicama i stolovima. Pod je aluminijski protiv klizni, dok su ograde od ceradnog platna sa dizajnerskim printom. Rasveta terase izvedena je u stubovima. Zimi se mogu postaviti grejalice na istim predviđenim mestima.

Objekat je dužine 13,6 m širine 2,5 m i visine 2,85 m što omogućava prevoz objekta na prikolici bez dodatnih dozvola za vangabaritni prevoz, što značajno operativno snižava cenu i ubrzava organizaciju transporta.

  • Mobile Track objekat zamišljen je da bude samostalan, nezavisan i operativan uz tri do četiri osobe.
  • Svi njegovi elementi su optimizovani da budu maksimalno brzo složivi i prenosivi.
  • Mobile Track je jedan od tehnički najsloženijih objekata koje je fabrika EUROmodul realizovala.
by NenadEM NenadEM

Kontejnerski vagon za Švajcarsku železnicu

Projektirali smo i proizveli kontejner po meri (custom made) za potrebe tehničke službe održavanja Švajcarskih železnica. Proračun konstrukcije kontejnera je u skladu sa proračunatim dinamičkim opterećenjima kontejnera koja nastaju pri silama ubrzavanja, kočenja i kretanja voza – lokomotive.

Švajcarske železnice (SBB) periodično pregledavaju mostove i potporne zidove sa ​​posebnim inspekcijskim vagonom. Ovaj vagon je opremljen posebnom dizalicom, sa generatorom i modulom za usluge i smeštaja u sobi. Svi objekti moraju da ispune opsežne i vrlo detaljne zahteve. to uključuje vek trajanja od 50 godina, otpornost na vremenske uslove tokom eksploatacije na visinama do 2000m, vožnje brzine do 120 km/h, operativne sposobnosti u temperaturnom području između -25° do + 45°C

Svi građevinski materijali koji se koriste moraju biti u skladu sa evropskim železničkim standardima 5510-2 i normama zaštite od požara u transportnoj industriji EN 45545-2 SN HL2 / DIN S2 / 3. Svaki ugrađeni materijal podleže odobrenju i mora biti odobren od strane SBB.

Sva proizvodnja podleže geometriji železničkih standarda, što znači da je sa klasičnom kubičnim kontejnerom slična samo unutrašnja visina 2.05m dostupna.

Kao podizvođač Josef Meyer Švajcarskih Železnica AG i dobavljač njihovih modula, zajedno smo radili sa našim kupcima na razvoju modularne konstrukcije analognog klasičnom železničkom putničkom vagonu s kontinuiranim zakrivljenim krovom i nadstrešnicom na obe strane. Kućište modula je pocinkovana metalna konstrukcija, svi delovi su zavareni i višeslojno bojeni.

Objekat je dimenzija 2700x5500x2923mm, sa zaobljenim krovom radijusa 2000mm.  Krov konzolno prelazi preko čelne konstrukcije za 1000 mm sa svake strane. Konstrukcija se sastoji od pocinkovanih profila, sa ojačanjima u krovu i kasetama u zidu koje učvrščuju objekat od opterećenja koja se pojavljuju prilikom kretanja voza. Zidovi i krov su izolovani sa kamenom vunom d=100mm, dok je na podu postavljena cementna iverica i PVC obloga. Zidovi i krov su obloženi limenim kasetama. Ceo objekat je obojen specijalnim premazima i bojama po specifikaciji švajcarskih železnica.

Unutrašnjost kontejnera pripremljena je za instalaciju elektronike – upravljačkih jedinica i alata za upravljanje pogonima za održavanje železnica. Projekat interijera je izveden u skladu sa viskom industrijskim standardom sa svim potrebnim sertifikatima za upotrebu.

U mogućnosti smo da ponudimo brzo i kvalitetno rešenje projektovanja i proizvodnje specijalnih montažnih objekata za razne potrebe.

by NenadEM NenadEM

Custom made – Prenamenjeni brodski kontejneri

Za potrebe poznatog klijenta, EUROmodul je prenamenio standardne 20″ brodske kontejnere i izradio fasadu od metalnih kaseta i ugradio termalnu izolaciju unutar celog brodskog kontejnera. Kontejneri će služiti za instalaciju Motorola elektronske opreme za upotrebu u vojne svrhe. Uz tehničke kontejnere, EUROmodul je prilagodio brodske kontejnere za smeštaj ljudi i skladištenje raznih roba.

Konstrukcija brodskih kontejnera je peskarena, antikorozivno zaštićena i bojana specijalnom RAL belom bojom. Sekundarni krov i metalna fasada se transportuju zasebno pa se mogu montirati i demontirati po potrebi ukoliko kontejner treba transportovati na različite lokacije.

by NenadEM NenadEM

Individualni kontejnerski kompleks u Bazelu

Projektоvanje i proizvodnja individualne podkonstrukcije i kancelarijskih i skladišnih kontejnera za jednu od najvećih logističkih kompanija u Švajcarskoj. EUROmodul inženjeri prilagodili su standardne kontejnere za montažu unutar skladišta logističke hale u Bazelu. Inovativna podkonstrukcija je montirana za potrebe regulisanja visine pre montaže kontejnerskog kompleksa.

by NenadEM NenadEM

Tehnički kontejneri za kompresore visokog pritiska

Premium proizvođač opreme za čišnjenje pod visokim pritiskom (mini-wash) iz Nemačke, naručio je po svom zahtevu definisane tehničke 40 stopne (12 metara) kontejnere. EUROmodul je uspešno proizveo i zadovoljio sve tražene tehničke uslove kupca. Kontejneri su projektovani po posebnim zahtevima u pogledu stabilnosti, nosivosti poda i krova.U tehničkim kontejnerima instalirana je mehanička oprema za čišćenje tramvaja i vozova pod viskim pritiskom. Dostava i montaža izvršena je na poznatoj lokaciji u Švajcarskoj.

by NenadEM NenadEM

Telekomunikacijski klimatizovani kontejneri – Azerbejdžan

Nakon uspešne isporuke četri telekomunikaciona kontejnera u 2013 godini za poznatog klijenta iz Azerbajdžana, EUROmodul je proizveo još četiri tehnička kontejnera za instalaciju telekomunikacione i navigacipne opreme.

Kontejneri su opremljeni posebnim sistemom klimatizacije kako bi se osigurao pravilan i siguran rad osetljive elektronske opreme. Istovremneo protipožarni sistem dojave i automatskog gašenja obezbeđuje i štiti opremu od unutrašnjeg požara.

Osim toga, EUROmodul sustav vatro požarne dojave; alarm i isključivanje struje – unutarnja zaštita od požara spriječava uništenje skupocijene telekomunikacijske i navigacijske opreme od otvorenog plamena, jer su kontejneri postavljeni na udaljenim i nepristupačnim mjestima.

by NenadEM NenadEM

Mobilna laboratorija – tehnički kontejner

Kontejner izrađen po zahtevu kupca kao mobilna tehnička laboratorija montiran na specijalnom kaminu „Mercedes“. Kontejner se nalazi u Rusiji, a služi za laboratorijsku analizu naftnih polja i plina. Posebna pažnju u projektovanju kontejnera posvetili smo dinamici konstrukcije. Nakon izrade prvog prototipa u 2013. god., EUROmodul je proizveo do sredine 2014. god. 10 komada za poznatog klijenta.