by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Tehnički kontejner za kompaniju Eisenmann

Za potebe svojih tehnoloških postrojenja, kompanija Eisenmann je poručila kontejner za smeštaj elektroormana i napajanja. Kompanija Eisenmann posluje u auto industriji i specijalizovana je za tehnologiju farbanja.

Kontejner je standardnih dimenzija 6,0 x 2,4 m i ima stepen otpornosti na vatru 90 minuta. Sistem klimatizacije je izveden kao redundantan sa Daikin uređajima, a kompletna elektroinstalacija urađena je prema Nemačkom VDE standardu.

by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Kontejneri za skladištenje zapaljivih tečnosti

U skladu sa zakonima i propisima o zaštiti životne sredine, skladištenje zapaljivih i štetnih tečnosti mora biti izvedeno na način koji zadovoljava određene standarde. Kontejneri koji se koriste za skladištenje ovih materija često zahtevaju posebne elemente kako bi bili u skladu sa propisima.

Najčešće se radi o sledećim elementima:

  • Vatrootpornost
  • antikorozivna zaštita
  • Tankvane za zadržavanje tečnosti
  • Povećana nosivost poda
  • Sistemi za gašenje požara
  • Toplotna izolacija
  • Dodatna oprema: IBC kontejneri, police, kolica, palete, rampe za utovar…

EUROmodul proizvodi specijalne skladišne kontejnere za ove namene, u potpunosti prema Vašem zahtevu i u skladu sa relevantnim propisima.

Kontaktirajte nas za više informacija!

by NenadEM NenadEM

Individualni kontejnerski kompleks u Bazelu

Projektоvanje i proizvodnja individualne podkonstrukcije i kancelarijskih i skladišnih kontejnera za jednu od najvećih logističkih kompanija u Švajcarskoj. EUROmodul inženjeri prilagodili su standardne kontejnere za montažu unutar skladišta logističke hale u Bazelu. Inovativna podkonstrukcija je montirana za potrebe regulisanja visine pre montaže kontejnerskog kompleksa.