Navedene informacije neće biti korištene u druge svrhe osim za kontakt sa Vama, odnosno dostavu ponude. Odgovor na Vaš upit nastojaćemo da dostavimo u najkraćem mogućem roku.

    Ovi se podaci neće koristiti u bilo koju drugu svrhu osim za kontakt ili slanje ponuda.