EUROmodul proizvodnja kiosaka za brzu hranu

Modularni kiosci za brzu hranu predstavljaju odlično rešenje kako za lance brze hrane, lokalne kioske i restorane ili catering industriju.

Namene modularnog kioska mogu biti prodaja: burgera, kebaba, roštilja, pekara, juice bar ili bilo koja druga namena!

Postoji nekoliko razloga zašto su modularni kosci bolje rešenje nego objekti čvrste gradnje:

  • Vreme potrebno za proizvodnju i projektovanje je značajno kraće – možete imati Vaš novi kiosk u roku od 3 do 4 nedelje.
  • Lakse dobijanje dozvole – u pitanju su privremeni, montažni objekti
  • Kiosk se u bilo kom trenutku može premestiti na drugu lokaciju, na primer tokom sezone i van sezone.
  • Isti dizajn i rešenje se može primeniti na većem broju lokacija bez dodatnih troškova.
  • Kiosci se mogu postaviti u gradskim ili ruralnim sredinama a čak mogu biti i autonomni (bez potrebe za priključivanjem na vodovodnu i kanalizacionu mrežu).

Reference