• Српски језик
  • English
  • Deutsch
  • Русский
  • Српски језик
  • English
  • Deutsch
  • Русский

Tehnički moduli

Telekomunikacioni kontejneri

EUROmodul proizvodi kontejnere specijalne izrade po zahtevu investitora. Najčešće za potrebe fisknih i mobilnih (GSM, UMTS, WLL) telefonskih mreža, Wireless stanice i sl. Obzirom na dugogodišnje iskustvo i bogate reference u proizvodnji telekomunikacionih kontejnera, možemo da odgovorimo na sve zahteve investitora.

Data centri

EUROmodul projektuje, proizvodi i opremu nove generacije za DATA kontejnere. Ovi moduli su opremljeni svim sistemima za potpunu zaštitu unutrašnje elektronske opreme. Data moduli su opremljeni sistemima za detekciju i gašenje požara, grejanja, hlađenja i  ventilacije. Takođe, po konkretnom zahtevu korisnika dodatno ih opremamo i sa UPS i racks opremom.

Mobilne kontejnerske laboratorije

Mobilne laboratorije izrađene su od prilagođene konstrukcije sa precizno izračunatom dinamikom i statikom mobilnog objekta. Kontejnerske tehničke laboratorije koriste se za razne namene ali najčešće za ispitivanje naftnih i gasnih polja na nepristupačnim lokacijama.

Tehnički / Specijalni kontejneri

EUROmodul je specijalizovan u proizvodnji tehničkih kontejnera za instalaciju agregata,  kompresora, prečistača vode, mernih meteo stanica itd.

Nadogradnja vozila i prikolica

Prema zahtevu kupaca realizujemo nadogradnje vozila i prikolica kontejnerskim modulima. Moduli se pojedinačno specijlano projektuju za ove namene. Najčešća primena je kao mobilana laboratorija, tehnička radionica, upravljačka jedninica. Takođe, često se nadograđuju prikolice za sanitrane module sa kombinaciom tuš/wc za smeštaj i boravak radnika na udaljenim lokacijama.

Individualna rešenja

Rešenja tehničkih kontejnera se projektuju na zahtev kupca u zavisnosti od opreme koja se ugrađuje. Ralizuju se zahtevi vezani su za neophodnu nosivost u odnosu na opremu. Zatim, zahtevi u pogledu vatrootpornosti i zahtevane temperature unutar kontejnera bez obzira na spoljašnje uticaje. Rešenja se uvek izrađuju u saradnji sa klijentom, kako bi se osigurao najviši stepen kvaliteta proizvoda. Ovim se obezbeđuje i zadovoljstvo korisnika.

Izaberite namenu kontejnera

Reference

Top