EUROmodul prema zahtevu kupca nudi mogućnost nadogradnje vozila i prikolica za najrazličiteije namene. Prilikom projektovanja posebna pažna se posvećuje dinamičkim opterećenjima bez obzira da li se kontejnerski modul montira na šasiju vozila ili prikolicu.

U dogovoru sa kupcem definiše se namena i način korišćenja nakon čega predlažemo način realizacije, dizajn i materijale za primenu.

Pored standardne primene za prevoz robe nadogradnja vozila i prikolica pronalazi upotrebu u izradi mobilnih:

  • Servisnih radionica
  • Laboratorijskih stanica
  • Upravljačkih  kabina
  • Fast food prodavnica
  • Prezentacionih objakta i sl.

Reference