EUROmodul kontejneri za bazne stanice

Praktično od pojave mobilne telefonije kompanija “EUROmodul” počela je sa razvojem i proizvodnjom kontejnera specijalne namene po zahtevu korisnika za smeštaj elektronske opreme za fisknu i mobilnu telefoniju. Bazne GSM, UMTS, WLL i Wireless stanice smeštene u EUROmodulovim kontejnerima rade bez narušavanja unutrašnje mikro klime obzirom na pažljivo projektovanje i nadzor nad izradom svakog detalja.

Obzirom na bogato iskustvo i bogate reference u proizvodnji telekomunikacionih kontejnera u mogućnosti smo da odgovrimo na sve specifične zahteve investitora bez obzira na složenost izrade ili zahtevanu lokaciju montaže.

Proizveli smo nekoliko stotina različitih tipova kontejnera za bazbne stanice sa posebnim zahtvima u pogledu opremanja elektro instalacijama, ventilacijom, grejanjem i hlađenjem kao i protivprovalnim sistemima.

U saradnji sa renomiranom partnerskom kompanijom “TVI” – Beograd realizujemo i zahteve u pogledu projektovanja i izvođenje protivpožarnih sistma po zahtevu kupca.

Fotografije

Reference