Nadstrešnice za autobuska stajališta su deo proizvodnog programa EUROmodul urbane opreme, dizajnirane da se uklope u različite arhitekture gradova i saobraćajnica. Sve tipske autobuske nadstrešnice izrađujemo od najkvalitetnijih i trajnih materijala:

nerđajući čelik – inox
aluminijum
kaljeno staklo
akrilat
armirani poliester
dimenzije i individualna proizvodnja
EUROmodul pruža mogućnost proizvodnje po meri na zahtev naručioca. Prilagođavamo dimenzije, izbor materijala, boje i dizajn prema traženoj specifikaciji i lokaciji montaže.

Dodatna oprema

Nadstrešnice za autobuska stajališta uglavnom se dopunjuju;

City light reklamnim vitrinama
vitrinama plana vožnje
kioscima i sanitarijama za vozače ili javnu upotrebu.
izrada autobusnih nadstrešnica po meri – custom made
Nudimo vam mogućnost proizvodnje individualnih i personalizovanih tipova nadstrešnica za autobuska stajališta prema vašoj ideji, odabiru materijala i dimenzijama

Osnovna konstrukcija

Nadstrešnice izrađujemo od nekoliko osnovnih materijala, od pocinkovanog čelika obojenog u RAL antracit boju (boja konstrukcije može da se bira po RAL karti prema želji) ili nerđajući čelik (inox AISI 304 ili AISI 316) što čini čvrstu, statički proračunatu osnovu nadstrešnica. Svaka je nadstrešnica proračunata prema određenoj vetrovnoj zoni lokacije na kojoj se postavlja.

Krov

Krovovi se razlikuju kod nadstrešnica, zavisno od tipova i dizajna. Primeri: sigurnosno laminirano staklo 6 + 6 mm sa mlečnom folijom. Laminirano sigurnosno staklo se sastoji od dva sloja stakla i međusloja PVB-a (polyvinylbutyral), koji pridonose značajnom kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru, zahvaljujući upravo plastičnom međusloju što značajno pridaje na sigurnosti ljudi koji se zateknu pod samom nadstrešnicom ili u njenoj neposrednoj blizini u eventualnom slučaju napuknuća stakla.

Ispune

Nadstrešnica je pored osnovne konstrukcije sačinjena i od kaljenih sigurnosnih stakala od 10 mm sa aluminijskim staklodržačima bojenim u RAL boju nadstrešnice. Kaljeno staklo se proizvodi termičkom obradom i stoga ima visoku otpornost na mehaničke udarce i toplotne šokove pa je pet puta jače od običnog stakla jednake debljine. Kada dođe do loma kaljenog stakla ono se raspada na sitne fragmente koji nemaju oštre rubove što doprinosi sigurnosnoj komponenti zaštite osoba u prometu. Kaljena sigurnosna stakla su prihvaćena posebnim staklodržačima sa britvama koji vizuelno ne narušavaju dizajn nadstrešnice, kvalitetno zadržavaju staklo na svom mestu i olakšavaju njegovu eventualnu zamenu po potrebi.

Dužina i širina nadstrešnice

Moduli se dodaju u nizu po zahtevu naručioca, najčešća dužina iznosi 3 modula, a po želji je moguće proizvesti i montirati manje, kraće ili duže, veće nadstrešnice, prema proceni broja osoba na stanici, tj. količini fluktuacije prometnog mesta. Vezano za širinu nadstrešnice, ona prati mogućnosti postavljanja na lokaciji na način da je moguće postavljanje standardnih nadstrešnica sa bočnim zidovima, ali i konzolnih, modifikovanih sa užim bočnim zidovima (staklima) ili čak bez bočnih zidova (postavljanje na uski trotoar).

Reklamne vitrine

Reklamne vitrine (city light) često sačinjavaju deo autobusnih nadstrešnica pošto se nalaze na frekventnim mestima. Reklamna vitrina može se postaviti umesto bilo kojeg bočnog ili zadnjeg stakla, čime je dužina modula (segment) prilagođen dimenziono.

Dimenzije standardnog plakata reklamne vitrine CITY LIGHT iznose d x š x v = 1185 x 1745 mm. Vitrina nudi kvalitetno ravnomerno pozadinsko osvetljenje plakata. Vitrine mogu biti jednostrane ili dvostrane. Količina vitrina zavisi od veličine nadstrešnice i frekvencije putnika koji koriste nadstrešnicu, tako da je u gradovima češći slučaj postavljanja više reklamnih vitrina na autobuske nadstrešnice, dok je u prigradskim naseljima ono ređe. Reklamne vitrine osim za klasično plaćeno oglašavanje služe i za informisanje, pa je čest slučaj postavljanja kulturnih obaveštenja i informacija. Reklamne vitrine se po pravilu ne postavljaju bočno na dolaznu stranu autobuske nadstrešnice da ne zaklanjaju pogled na osobe koje se nalaze pod okriljem nadstrešnice od vozača autobusa.

Reklamna vitrina radi se od eloksiranog aluminijuma, sigurnosnog kaljenog stakla 5 mm, 2 uljna amortizera na svakim vratima, specijalnom bravom sa ključem. Rasveta je sa 4 x 58W fluo cevi dugog roka trajanja, akrilat mlečni 4 mm za ravnomernu disperziju svetla. Opciono je moguća ugradnja LED rasvete.

Vitrina plana vožnje

Vitrina se postavlja gotovo uz svaku autobusku nadstrešnicu, sadrži informacije o prolazu linija autobusa. Vitrina je sačinjena od aluminijuma sa pleksi staklom i bravicom. Vitrina se učvršćuje direktno na staklo koje je izbušeno i pripremljeno po meri.

Klupa

Klupa se montira uz svaku nadstrešnicu, širine je jednog modula (dužine segmenta stakla). Klupa se radi u pravilu od istog materijala od kojeg je i konstrukcija nadstrešnice (ukoliko je inox konstrukcija nadstrešnice postavlja se inox klupa, itd.)

LED rasveta

U pravilu na svaku autobusku nadstrešnicu moguće je ugraditi LED rasvetu koja tokom noćnih sati osvetljava okolinu nadstrešnice i stvara osobama osećaj sigurnosti.

Oznaka stajališta

Oznake stajališta montiraju se na bočnu dolaznu stranu, često sa brojem linija i nazivom stanice na kojoj se nadstrešnica nalazi.

MODEL 101

Autobuska nadstrešnica model 101

Autobuska nadstrešnica tip 101 proizvodi se modularno ( standardno: jedan do četiri modula ) ili u dimenzijama po želji klijenta od pocinkovanog bojenog čelika ili INOX AISI 304 / 316 materijala.

Osnovna konstrukcija

Nadstrešnica je izrađena je od pocinkovanog čelika bojenog u RAL antracit boju (boja konstrukcije može se brirati po RAL karti prema želji) ili nerđajućeg čelika (inox AISI 304 ili AISI 316).

Krov

Akrilat 5 mm standardno mlečni odnosno boja po izboru.

Ispune

Ispune nadstrešnice su od kaljenih sigurnosnih stakla od 10 mm sa aluminijskim staklodržačima bojenim u RAL boju nadstrešnice. Kaljeno staklo se proizvodi termičkom obradom i ima visoku otpornost na mehaničke udarce i toplotne šokove pa je pet puta jače od običnog stakla jednake debljine. Kada dođe do loma kaljenog stakla ono se raspada na sitne fragmente koji nemaju oštre rubove što doprinosi sigurnosnoj komponenti zaštite osoba u prometu. Kaljena sigurnosna stakla su prihvaćena posebnim staklodržačima sa britvama koji vizualno ne narušavaju dizajn nadstrešnice, kvalitetno zadržavaju staklo na svom mestu i olakšavaju njegovu eventualnu zamenu po potrebi.

Dužina i širina nadstrešnice

Moduli se dodaju u nizu po zahtevu naručioca, najčešća dužina iznosi 3 modula (4640 mm) a po želji moguće je proizvesti i montirati manje, kraće ili duže, veće nadstrešnice već prema proceni broja osoba na stanici, tj. količini fluktuacije prometnog mesta. Vezano za širinu nadstrešnice, ona prati mogućnosti postavljanja na lokaciji na način da je moguće postavljanje standardnih nadstrešnica sa bočnim zidovima, ali i konzolnih, modifikovanih sa užim bočnim zidovima (staklima) ili čak bez bočnih zidova (postavljanje na uski trotoar).

Reklamne vitrine

Reklamne vitrine (city light) često su sastavni deo autobuskih nadstrešnica pošto se postavljaju na frekventnim mestima. Reklamna vitrina može da se postavi umesto bilo kojeg bočnog ili zadnjeg stakla, čime je dužina modula (segment) prilagođen dimenziono.

Dimenzije standardnog plakata reklamne vitrine CITY LIGHT iznose d x š x v = 1185 x 1745 mm. Vitrina nudi kvalitetno ravnomerno pozadinsko osvetljenje plakata. Vitrine mogu biti jednostrane ili dvostrane. Količina vitrina zavisi od veličine nadstrešnice i frekvencije putnika koji koriste nadstrešnicu, tako da je u gradovima češći slučaj postavljanja više reklamnih vitrina na autobuske nadstrešnice, dok je u prigradskim naseljima ono ređe. Reklamne vitrine osim za klasično plaćeno oglašavanje služe i za informisanje, pa je čest slučaj postavljanja kulturnih obaveštenja i informacija. Reklamne vitrine u pravilu se ne postavljaju bočno na dolaznu stranu autobuske nadstrešnice kako ne bi zaklanjali pogled na osobe koje se nalaze pod okriljem nadstrešnice od vozača autobusa.

Reklamna vitrina radi se od eloksiranog aluminijuma, sigurnosnog kaljenog stakla 5 mm, 2 uljna amortizera na svakim vratima, specijalnom bravom sa ključem. Rasveta je sa 4 x 58W fluo cevi duge trajnosti, akrilat mlečni 4 mm za ravnomernu disperziju svetla. Opciono je moguća ugradnja LED rasvete.

Vitrina plana vožnje

Vitrina se postavlja gotovo uz svaku autobusku nadstrešnicu, sadrži informacije o prometu linija autobusa. Vitrina je sačinjena od aluminijuma sa pleksi staklom i bravicom. Vitrina se učvršćuje direktno na staklo koje je izbušeno i pripremljeno po meri.

Klupa

Klupa se montira uz svaku nadstrešnicu, širine je jednog modula (dužine segmenta stakla). Klupa se radi u pravilu od istog materijala od kojeg je i konstrukcija nadstrešnice (ukoliko je inox konstrukcija nadstrešnice postavlja se inox klupa, itd.)

LED rasveta

Po pravilu na svaku autobusku nadstrešnicu je moguće ugraditi LED rasvetu koja tokom noćnih sati osvetljava okolinu nadstrešnice i stvara osobama osećaj sigurnosti.

Oznaka stajališta

Oznake stajališta montiraju se na bočnu dolaznu stranu, često sa brojem linija i nazivom stanice na kojoj se nadstrešnica nalazi.

Dimenzije: 1942 x 2370 x 4900 mm - 3 modula
Materijali: Inox AISI 304 (po potrebi i inox AISI 316 - pojačana otpornost na rđanje)
Akrilat debljine 5 mm u raznim bojama
Kaljeno sigurnosno staklo
Ostalo: City Light vitrina
Vitrina plana vožnje
Inox klupa, posuda za otpad

MODEL 104

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

Krov

Sigurnosno staklo 5+5 mm, mlečno

Ispune

Kaljeno sigurnosno staklo 10 mm sa aluminijumskim staklodržačima

Dužina autobuske stanice

Moduli se dodaju u nizu po zahtevu kupca

Dimenzije: 2020 x 2545 x 6212 mm
Materijali: inox AISI 304 (po potrebi i inox AISI 316 - pojačana otpornost od rđanja)
Kaljeno sigurno staklo
Ostalo: Inox klupa
Posuda za otpad
Vitrina plana vožnje, City Light reklamna vitrina

MODEL 107

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

Krov

Poliuretanski panel beli

Ispune

Kaljeno sigurnosno staklo 10 mm

Dužina autobuske stanice

Moduli se dodaju u nizu po zahtevu kupca

Dimenzije: 1600 x 2352 x 4355 mm
Materijali: Pocinkovani čelik / bojen u RAL po izboru
Kaljeno sigurnosno staklo
Ostalo: Klupa
City Light reklamna vitrina
Posuda za otpad, LED rasveta

MODEL 111

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

Krov

Akrilat 4 mm standardno,mlečni odnosno po izboru

Ispune

Kaljeno sigurnosno staklo 10 mm sa aluminijumskim staklodržačima

Dužina autobuske stanice

Moduli se dodaju u nizu po zahtevu kupca.

Dimenzije: 1775 x 2300 x 4425 mm
Materijali: Inox AISI 304 (po potrebi i inox AISI 316 - pojačana otpornost od rđanja)
Kaljeno sigurno staklo
Ostalo: Posuda za otpad
Vitrina plana vožnje
City Light reklamna vitrina

Autobuska stajališta

Autobuska stajališta sa grejanjem i hlađenjem

Reference