by NenadEM NenadEM

Za potrebe klijenta iz grada Koeln u Nemačkoj idejno smo razradili, isprojektovali, proizveli i montirali autonomnu sanitariju koja se montira u postojeći objekat – radionicu koji ne poseduje spoj na vodoinstalaciju i kanalizaciju. Sanitarija je antivandalska i sastoji se od korisničkog prostora i tehničkog prostora.

Korisnički prostor autonomne sanitarije sastoji se od:

 • kliznih drvenih vrata sa indikatorom zauzetosti na zaključavanje
 • pregradnih panela
 • protivkliznog lima na podu
 • inox antivandal šolje sa ugrađenim manualnim vodokotlićem
 • držač WC papira
 • držač četke za WC
 • inox antivandal lavabo sa slavinom
 • dozator sapuna
 • rasvete
 • ventilatora

Tehnički prostor sa propratnom opremom autonomne sanitarije sastoji se od:

 • tank vode 400 litara
 • fekalni tank 450 litara
 • postolje za tankove
 • hidropak za postizanje vodenog pritiska
 • hidropak za fekalije
 • strujna instalacija sa osiguračima
 • vodoinstalacija i kanalizacione cevi

Na spoljašnjem zidu objekta ugrađeno je:

 • odušnik fekalnog tanka
 • šaht sa konektorima za punjenje tanka vode i pražnjenje fekalnog tanka
 • ventilator

Poslovni ili radni prostor moguće je opremiti instalacijom EUROmodul autonomne sanitarne opreme sa tankovima čime se kvalitet tog prostora podiže na jedan viši nivo.

 • Instalacija na lokaciji obavlja se u roku jednog ili dva radna dana, zavisno o kompleksnosti postojećeg objekta.