by AdminEM AdminEM

Za potrebe investitora projekta „BEOGRAD NA VODI“, EUROmodul is proizveo javnu sanitariju tip ESSENTIAL sa vakum sanitarnim sistemom. Javna sanitarija je autonomna, potpuno nezavisna od dovoda tehničke vode i kanalizacije na lokaciji postavljanja. Sanitarni prostori opremljeni su EUROmodul anti-vandal sanitarnom opremom izrađenom od nerđajućeg čelika.

Sanitarni korisnički prostori podeljeni su u dva segmenta;

muško / ženski
prostor za osobe sa invaliditetom prema DIN standardu

Korisnički prostori javne sanitarije opremljeni su sa vakum sistemom WC školjki i tankovima za tehničku vodu i fekalije. Intergrisani, automatski vakumski sistem pri ispiranju inox WC školjke koristi samo 0,7 litara vode u odnosu na standardno ispiranje koje koristi do 9 litara. Tankovi tehničke vode i fekalije se pune i prazne pomoću spoljnog priključka kroz zaštićeni otvori na fasadi objekta. Vrata otvora otključavaju se specijalnim ključem koje koristi tehničko osoblje za održavanje sanitarnog sistema.

Grejanje je izrađeno prema EUROmodul ECO sistemu grejanja i ventilacije, razvijene 2013. god. za potrebe projekta i proizvodnje 200 komada javnih sanitarija za grad Moskvu. Ispitivanje sistema izvedeno je u uslovima spoljašnje temperature vazduha -30°C, da bi konstantna temperatura tehničkog prostora i sanitarnih kabina iznosila +14°C.

Naplata ulaza vrši se putem kovanica bez povratka novca ( bez kusura). Montiran je unapređeni sistem (elektronika i software) rada, nadzora, kontrole sistema, kontrole pristupa, automatske dojave usled zastoja u radu ili nedostatka tehničke vode, odnosno najave kritičnog nivoa tanka za fekalije. Sistemu  za nadzor pristupa se web browser-om sa bilo koje lokacije putem interneta.