by NenadEM NenadEM

EUROmodul je za potrebe Nemačke kompanije koja u Vijetnamu izvodi radove projektovao, proizveo i na lokaciji u Vijetnamu izvršio montažu 11 kontejnera u paketu “FLAT PACK” za smeštaj tehnološke opreme za prečišćevanje vode i gasova.
Monteri EUROmodula su u kratkom roku izvršili montažu čime je omogućena realizacija ovog značajnog projekta i otvoren novi sličan posao u Nigeriji.