Pogledajte naše reference I završene projekte u objasti tehničkih modula/kontejnera.

Ovde možete naći završene prefabrikovane objekte koji služe za skladištenje telekomunikacione opreme, kao modularni data centri, mobilne laboratorije, upravljačke kabine kao i tehničke module koji su izrađeni u potpunosti prema zahtevu investitora.