by NenadEM NenadEM

Za potrebe kompanije iz Kazakhstana projektovali smo i proizveli dve mobilne laboratorije za potrebe nadzora rada automatike na naftnim poljima u Kazahstanu. Konstrukcija moblinih laboratorija se temelji na projektnoj dokumentaciji EUROmodul kontejnera, čime je individualno prilagođena zahtevima kupca. Laboratorije su u potpunosti opremljene prema individualnim zahtevima naručioca.

Autonomnost rada na terenu i snabdevanje vodom obezbeđeno je uz pomoć grejanog i kontrolisanog rada tanka, čime je omogućen rad u svim temperaturnim uslovima koji vladaju na terenu od -35 C do +40 C.

Naručilac se upoznao sa proizvodnim procesom i kapacitetima fabrike EUROmodul tokom posete početkom marta 2014. kada je ugovoren nastavak dalje saradnje.