EUROmodul je jedan od vodećih proizvođača urbane opreme u jugoistočnoj Evropi. Na projektima sarađujemo sa gradovima, opštinama i vladama na unapređenju gradskih sredina i urbanog mobilijara.

Poklanjamo posebnu pažnju svakom detalju opreme I kreiramo moderan dizajn sa elementima ergonomskih zaobljenih linija, I konstrukcijama od nerđajućeg čelika koji se savršeno uklapa u moderne gradske sredine.

EUROmodul-ov asortiman urbane opreme uključuje:

• Autobuska stajalitša
• Klupe
• Posude za otpatke
• Stalke za bicikle
• Info stubove
• Kioske za automate različitih namena