by Kristina Ćopić Kristina Ćopić

Dugogodišnja saradanja naše kompanje sa kompanijom “Sigma” iz Kule, nastavlja se i od posebnog je značaja tokom borbe protiv COVID-19 virusa.

U EUROmodulovim kontejnerima “SIGMA” instalira svoju opremu za proizvodnju Natrijum-hipohlorita. To je jedina supstanca koja se smatra sigurnim dezinfekcionim sredstvom za uništavanje “korona” virusa. Supstancu je odobrio Evropski centar za suzbijanje i kontrolu bolesti i Svetska zdravstvena organizacija. Stoga, Vlada Srbije namerava da spreči nestašicu ovog biocidnog preparata za dezinfekciju dogovorom sa kompanijom „Sigma“ iz Kule, koja je jedini proizvođač opreme za proizvodnju hipohlorita u jugoistočnoj Evropi. 

Oprema za proizvodnju se smešta u EUROmodulove kontejnere što omogućava da se postrojenja u kratkom roku postave na više lokacija (uglavnom vodovoda) sposobnih da proizvedu velike količine natrijum hipohlorida.

Više o ovoj vesti možete videti na sledećem linku.