EUROmodul građevinski i stambeni kontejneri, tehnički moduli, modularni objekti

EUROmodul proizvodnja

Euromodul kontejneri se proizvode preko 30 godina, obuhvatajući stambene kontejnere, specijalne tehničke kontejnere, kioske, modularne zgrade i urbanu opremu. Od svog osnivanja, EUROmodul se kontinuirano fokusirao na istraživanje, razvoj i unapređenje proizvoda.

30+

Godina iskustva

50+

Zaposlenih

1000+

Projekata

ŠTA PROIZVODIMO?

EUROmodul je pre više od 30 godina pokrenuo proizvodnju a glavne grupe proizvoda su: građevinski kontejneri, tehnički kontejneri, modularni objekti, javni toaleti, kiosci i portirnice, urbana oprema.

GRAĐEVINSKI KONTEJNERI

TEHNIČKI KONTEJNERI

MODULARNI OBJEKTI

JAVNI TOALETI

KIOSCI I PORTIRNICE

URBANA OPREMA