Kiosci i portirnice proizvođača EUROmodul

Kiosci i portirnice kompanije EUROmodul su poznata velikom broju kupava u regionu jer više od 30 godina se bavimo razvojem, projektovanjem i proizvodnjom kiosaka i portirnica za sve namene. Naše proizvode prilagođavamo zahtevima korisnika a u izradi primenjujemo našu najbolja proizvodna iskustva ali i vrhuske materijale i specifičan dizajn.

Kiosci

Euromodulove kompaktne modularne strukture koriste se za prodaju i distribucijisitnih sitnih proizvoda, brze hrane, cigarete i štampe. Naši kiosci su prepoznatljivi zbog svog specifičnog dizajna i modularnosti izrade koja omogućava korisnicima veliki broj različitih rešenja prilagođenih za konkretne potrebe. Kiosci se proizvode po konkretnom zahtevu kupca kako u pogledu materijala, dimenzija i specifičnog dizajna ali i u zavisnosti od namene:

  • Kiosci za prodaju štampe, novina i cigareta
  • Fast food kiosci za pripremu i prodaju hrane
  • Kafe & bar kiosci

Portirnice

EUROmodul proizvodi portinice u velikom broju različitih oblika, dimenzija i strukture koju prilagođavamo konkretnoj nameni portirnice ali broju radnika obezbeđenja koji u njima rade i ali često i borave 24 sata.

Portinice mogu biti izrađene sa specifičnim tehnološkim rešenjima u cilju zaštite radnika obezbeđenja i opremljene komunikacionim uređajima za nadzor zaštićenog prostora kao i uređajima za daljinsko upravljanje i kontrolu ulaska.

Dizajn portnica prilagođavano zahtevima investiorora kako bi se uklopio u abmijentalu celinu.

Sve tipove kiosaka i portirnica proizvodimo u prema ideji kupca u konsulatciji sa našim projektantima koji će preporučiti najbolja tehnološka rešenja i odgovarajuće materijale izrade.

NAŠA REŠENJA