Portirnice sa drvenom fasadom

EUROmodul portirnice pored standardnog izvođenja od čelične pocinkovane konstrukcije i sendvič panela često dodatno opremamo sa drvenom fasadom, kako bi pored funkcionalnog zadovoljavale i estetske kriterijume kupca. Ovaj tip se najčešće montira pored reprezentativnih objekata pa su često i dimenzije prilagođenje boravku većeg broja osoblja.

Drvene fasade

Drvene fasade su ekološki, estetski i trajno rešenje. Za ovakve fasade često se koristi termotretirani bor ili sibirski ariš. Termotretirano drvo je izdržljivo, otporno na atmosferske uticaje i insekte. Montira se na potkonstrukciju, a daske mogu biti različitih dimenzija i oblika. Vertikalno postavljanje je najčešće, ali moguće je i horizontalno ili pod uglom. U svakom slučaju, drvena fasada daje prirodan i elegantan izgled.

Održavanje drvene fasade

Drvene fasade treba redovno održavati u zavisnosti od tipa premaza i klimatskih uslova i vrst drveta o čemo Euromdoul izdaje pisano uputstvo.

Redovno čišćenje i premazivanje produžava trajnost fasade.