construction containers

Građevinski kontejner za stanovanje EUROmodul

Građevinski kontejner za stanovanje osnovni je proizvod fabrike EUROmodul iz Nove Pazove. Obratite nam se sa poverenjem jer naše proizvodno iskustvo sa tradicijom dužom od 30 godina garantuje sigurnost i kvalitet proizvoda. Građevinski kontejner za stanovanje, kontejnerski modularni objekati i sanitarni stambeni kontejneri su dokazali kvalitet izvozom u veliki broj zemalja EU, Rusije, Belorusije, Kazahstana ali i u zemlje bliskog istoka i Afriku.

Prednosti korišćenja građevinskih kontejnera podrazumeva brzu instalaciju, prilagodljivost, mogućnost premeštanja na različite lokacije ali i niže troškove u odnosu na tradicionalne građevinske metode.

Namena: Svoju primenu EUROmodul kontejneri nalaze najčešće na gradilištima kao kontejener za stanovanje i smeštaj radnika, kancelarijski, sanitarni ili skladišni kontejneri.

Kontejner za stanovanje TIP BASIC 2950,00 Eur + PDV

Kontejneri za gradilišta i druge namene:

  • Kancelarijski kontejneri za gradilišta ili kao višegodišnji privremeni objekti /kancelarijski kontejner
  • Stambeni kontejneri pojedinačni ili kao kontejnerska naselja za smeštaj radnika
  • Skladišni i magacinski kontejneri
  • Sanitarni i wc kontejneri
  • Ambulantni kontejneri ili trajni objekti ambulante, domovi zdravlja…
  • Kuhinjski kontejneri za gradilišta
  • Mobilni kontejneri za potrebe ugostiteljskih objekata, brze hrane, kafići i sl.
  • Građevinski kontejneri se mogu koristiti kao dodatni prostori u obrazovnim ustanovama

Odaberite neki od standarnih tipova kontejnera ili nam pošaljite upit za izradu kontejnera prema vašem zahtevu.

Prodaja kontejnera Euromodul Basic

AKCIJSKA PRODAJA KONTEJNERA

TIP „BASIC“

2.950 EUR + PDV

NAŠA REŠENJA