Projektovali smo, proizveli i montirali za potrebe klijenta iz Basela u Švajcarskoj montažni objekat dimenzija 15m x 6m za potrebe škole,a koji se sastoji od dve učionice za decu sa posebnim potrebama. Montažni objekat proizveden je od custom made kontejnera sa prilagođenom konstrukcijom niskoenergetskog PREMIUM modula.

Sklop se sastoji od 5 modula dužine 6,0, širine 3,0 m i spoljne visine 2,85m. Objekti su vangabaritni pa je od fabrike do mesta lokacije organizovan vangabaritni prevoz. EUROmodul je jedan od retkih proizvođača koji je omogućio svojim klijentima optimizaciju objekata maksimalno prema njihovim željama, što često znači i izradu objekta većih gabarita i kvalitetnijih izolacijskih materijala od konkurencije koja često ne može ili ne želi da menja dosadašnje ustajale metode izgradnje temeljem modernih zahteva i želji tržišta.

Montaža montažnog sklopa

Na lokaciji smo spajali kontejnerske module u celinu koja čini montažni objekat uz postojeću zidanu građevinu. Temelji su izrađeni od betonskih pilona sa projektovanom podkonstrukcijom za potrebnu nosivost objekta. Razlog je nivelisanje sa postojećom betonskom podignutom platformom sa koje se ulazi u učionicu.

Vodo i elektroinstalacije

U svakoj učionici nadzidno su izvedene instalacije za odvod i dovod vode sa pripadajućom sanitarnom opremom; lavabo, slavna tople i hladne vode, protočni bojler i periferija.Kontejneri su opremljeni PREMIUM elektroinstalacijom prema standardima i sertifikaciji Švajcarskog tržišta. Unutrašnje prostorije opremljene su ECO konverter klima uređajima 2,5kW sa split sistemom (grejanje + hlađenje).

Termoizolacija

Zahtev vatrootpornosti pregradnih zidova između učionica i hodnika, odnosno sanitarije, u trajanju od 30 minuta je rešena sastavom suvomontažnih pregradnih stena koje zadovoljavaju propisane zahteve požarstva, a ujedno rešavaju i zahtev redukcije buke propisane za škole. Požarni putevi su signalizovani panik rasvetom, a na ulazna vrata je ugrađena panik brava. Vatrozaštita je naglašena kod vrata (EI30). EUROmodul ugrađuje kvalitetne materijale koji su naznačeni minimalnim zakonskim normama te našim višegodišnjim know-howom, ispitivanjima i istraživanjima. Kako bi se zadovoljili zahtevi kupca za niskoenergetsku sertifikaciju, modifikovali smo konstrukciju EUROSTANDARD kontejnera za montažu termoizolacionih PU panela debljine 120 mm obloženih u sekcijama gips (KNAUF) pločama i troslojnih PVC prozora sa koeficijentom prolaska topline U=1,0W/m2K.