Objekat izrađen od EUROmodul EUROSTANDARD kontejnera montiran je u Cirihu za potrebe gradskog saobraćaja. Unutrašnji prostori kontejnera su prilagođeni za odmor vozača tramvaja. Montaža kontejnera izvedena je na dva sprata sa vanjskim stubom i drvenom nadstrešnicom. Izolacija objekta izvedena je prema najstrožijim Švajcarskim zahtevima energetske efikasnosti.