Za potrebe borbe protiv korona virusa (COVID-19), UNOPS je raspisao tender za nabavku kontejnerskih modula. Naime, moduli će se koristiti kao privremene  – trijažne ambulante za zdravstvene centre širom Srbije.

EUROmodul je u cilju hitne isporuke prekinuo tekuću proizvodnju namenjenu za potrebe izvoza u Švajcarsku.  Svi proizvodni kapaciteti stavljeni su u funkciju za proizvodnju ugovorenih modularnih ambulanti.

Isporuka prvih modula počela je već 7 dana nakon definisanja tehničkih zahteva; kako bio u roku od 30 dana proizveli i isporučili svih 60 modularnih ambulanti.