Proizveli smo i montirali 48 kontejnera izrađenih po meri, van standardnih dimenzija u blizini jezera u Cirihu, Švajcarska. Kontejneri su montirani na lokaciji trenutno najvećeg stambenog gradilišta na dva sprata sa nadstrešnicom i stubištem.