Portirnice od sendvič panela

Sendvič paneli su odličan izbor za izgradnju portirnica, posebno kada je potrebna termoizolacija i brza montaža. Evo kako se koriste sendvič paneli za portirnice od čeličnih konstrukcija:

Izbor sendvič panela:

  • Sendvič paneli su ugradbeni elementi sa termoizolacionim svojstvima. Sastoje se od unutrašnjeg i spoljašnjeg lima, između kojih je sloj izolacije (obično poliuretanska pena, staklena vuna ili drugi materijal). Paneli se mogu koristiti za oblaganje zidova i krovova.
  • Za portirnice, preporučuju se krovni i zidni sendvič paneli

Montaža:

  • Zidni sendvič-paneli se ređaju kao kockice u čeličnu konstrukciju, čime se brzo formira objekt
  • Krovni sendvič-paneli se postavljaju na čeličnu konstrukciju i služe kao zaštita od spoljašnjih uticaja

Prednosti sendvič panela:

  • Termoizolacija: Sendvič paneli smanjuju gubitak toplote i omogućavaju energetsku efikasnost
  • Akustična izolacija: Smanjuju buku i difuziju zvuka
  • Otpornost na požar: U zavisnosti od vrste izolacije, paneli mogu pokazivati različite nivoe otpornosti na požar
  • Nepropusnost: Pomažu u stvaranju zgrada koje ne propuštaju vodu i vazduh
  • Lako premeštanje: Sendvič paneli se lako montiraju i demontiraju