EUROmodul portirnica „Army“ za potrebe vojske izrađuje se po posebnim zahtevima, a namenjena je osmatranju državne granice. Nadzor i osmatranje državne granice je ključan za očuvanje sigurnosti i suvereniteta svake zemlje. Euromodulove osmatrčnice, ili opservacijski punktovi, su specifična mesta sa kojih se prati i nadgleda određeno područje a proizvedeno su u skladu sa strogim tehničkim zahtevima.