EUROmodul je proizveo i isporučio prve dve od ukupno 15 ugovorenih custom made javnih sanitarija ESSENTIAL prema izmenjenoj specifikaciji po zahtevu klijenta sa specifičnom custom made bojom fasade i enterijerom sa tehnologijom vakuumskih WC šolja. Korisnički prostori javne sanitarije podeljeni su na muško / ženski i prostor za osobe sa invaliditetom.