Dve exluzivne automatske sanitarije za Holandiju sa spoljnom fasadom od INOX-a. Objekti imaju po dva automatska modula, dok jedan od njih je specijalno izrađen za invalide.